شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت: 23:06:59


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi
منزلت و موقعیت فاطمه زهرا( س)


کد خبر : 333 || تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۲۳:۰۶

منزلت و موقعیت فاطمه زهرا( س)منزلت و موقعیت فاطمه زهرا( س) را در نظر علی( ع) از جملات حسرت بار و مملو از عشق آن حضرت می توان یافت : به خدا سوگند هیچ گاه فاطمه را ناخوشنود نکردم و به کاری که خود نمی خواست مجبور ننمودم تا آن که خداوند روحش را قبض نمود ، او هرگز مرا ناخوشنود نکرد و در هیچ امری بر من عاصی نشد و هر گاه او را می دیدم ، غم های دلم برطرف می شد.

منزلت و موقعیت فاطمه زهرا( س)

باران وحی و انوار رحمت خداوندی بی وقفه بر کویر اندیشه بارید و سرزمین دل های بنی آدم را که به شوره زار می ماند، طراوت و خرمی بخشید.
نزول پیاپی و متوالی آیات دلنواز قرآن، آغاز فصل نوینی در تاریخ انسان خبر داد و در پرتوی پرفروغ نور وحی ، از ناپاکی ها و تیرگی های دوران جاهلیت به سرعت کاسته می شد و فطرت های آلوده و بیمار، روان های محصور به آن پندارها، درمان و رهایی می یافت و این شد تا انسان شکوه و زیبایی توحید را بنگرد و موقعیت خویش را در عالم هستی بیابد و درک نماید.
دیری نگذشت که این رسم جاهلیت بی ارزش گردید و صدیقه طاهره در محضر مربی ای چون رسول خدا (ص) و در دامان مادری همانند خدیجه (س) تربیت شد و شخصیت اش تکوین یافت و با درک و تلقی معارف الهی، به معراج فضیلت و کمال رسید .
منزلت و موقعیت فاطمه زهرا( س) را در نظر علی( ع) از جملات حسرت بار و مملو از عشق آن حضرت می توان یافت : به خدا سوگند هیچ گاه فاطمه را ناخوشنود نکردم و به کاری که خود نمی خواست مجبور ننمودم تا آن که خداوند روحش را قبض نمود ، او هرگز مرا ناخوشنود نکرد و در هیچ امری بر من عاصی نشد و هر گاه او را می دیدم ، غم های دلم برطرف می شد.
از نظر علمی حضرت فاطمه (س) مقام والایی داشت . دقت در جملات خطبه احتجاجیه و معروف او در مسجد النبی تبحر و تسلط ایشان را بر قرآن کریم و دیگر معارف دین، صحت آن را می رساند.
ماه تابان وجود فاطمه بسیار زود افول کرد. ناسپاسی گروهی مردمان را از برکات آن یادگار پیامبر (ص) محروم نمود و در هجده سالگی به لقای پروردگارش پیوست .
فاطمه زهرا (س) همان گونه که جمال سیرت داشت از کمالات معنوی برخوردار و مطیع فرامین پروردگارش بود. زن ایرانی، معتقد به ارزش های متعالی در جامعه خویش است . او اسیر جهل و جهود نیست و توان فهم مفاهیم متعالی را دارد . خداوند را فقط در ذهن ندارد و در واقع در عمل و متن زندگی به او فکر می کند ، متجدد و در این فضای تجدد سالم و کامل است.
رویای تجملات، مصرف زدگی ، انحطاط فکری و تنزل اخلاقی  را در سر نمی پروراند. او می داند که سعادت و صلاح جامعه ، همواره در گروی تعالی روح و اخلاق نیکوی زن است" مادرانی شایسته و با اصالت و قهرمانان تاریخ ساز"
 شناخت فاطمه اطهر (س) یک نمونه ایده آل و عینی برای زن پاک نهاد ایرانی است و برای او این یک ضرورت می باشد...

* نویسنده : جعفر حاجی کریم نظری

 کلمات کلیدی


captcha