رونمایی از اولین فیلم شهاب‌حسینی "ساکن طبقه وسط"
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: 07:47:18


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 18 || تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

رونمایی از اولین فیلم شهاب‌حسینی "ساکن طبقه وسط"رونمایی از اولین فیلم شهاب‌حسینی "ساکن طبقه وسط"

رونمایی از اولین فیلم شهاب‌حسینی "ساکن طبقه وسط"