مراسم افتتاحیه و فرش قرمز فیلم سینمایی "ساکن طبقه وسط" به کارگردانی شهاب حسینی
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: 03:57:03


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 26 || تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۲۴

مراسم افتتاحیه و فرش قرمز فیلم سینمایی "ساکن طبقه وسط" به کارگردانی شهاب حسینیمراسم افتتاحیه و فرش قرمز فیلم سینمایی "ساکن طبقه وسط" به کارگردانی شهاب حسینی

مراسم افتتاحیه و فرش قرمز فیلم سینمایی "ساکن طبقه وسط" به کارگردانی شهاب حسینی