مراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنی
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: 07:06:13


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 27 || تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

مراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنیمراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنی

تشییع پیکر آیت الله مهدوکی کنی