مراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنی
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت: 01:32:19


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


کد : 27 || تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

مراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنیمراسم تشییع پیکر آیت الله مهدوی کنی

تشییع پیکر آیت الله مهدوکی کنی