تشییع پیکر شهید غواص امیرمسعود محمدزاده - همدان
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: 03:26:39


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 38 || تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۶

تشییع پیکر شهید غواص امیرمسعود محمدزاده - همدان تشییع پیکر شهید غواص امیرمسعود محمدزاده - همدان

پیکر شهید غواص تازه تفحص شده امیرمسعود محمدزاده بر روی دستان مردم همدان تشیع و تا آرامگاه ابدی وی بدرقه شد.