تشییع پیکر شهید غواص امیرمسعود محمدزاده - همدان
تاریخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ساعت: 09:32:34


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد : 38 || تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۱۶

تشییع پیکر شهید غواص امیرمسعود محمدزاده - همدان تشییع پیکر شهید غواص امیرمسعود محمدزاده - همدان

پیکر شهید غواص تازه تفحص شده امیرمسعود محمدزاده بر روی دستان مردم همدان تشیع و تا آرامگاه ابدی وی بدرقه شد.