عیادت رییس جمهوری از رهبر معظم انقلاب
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: 04:03:11


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 4 || تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

عیادت رییس جمهوری از رهبر معظم انقلابعیادت رییس جمهوری از رهبر معظم انقلاب

عیادت رییس جمهوری از رهبر معظم انقلاب