نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت: 11:44:45


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد : 40 || تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدهانظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها

امام می گویند: اشخاص منحرف هم هست. واقعا اینها اعتقادشان است؟