نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها
تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت: 02:34:14


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


کد : 40 || تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدهانظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها

امام می گویند: اشخاص منحرف هم هست. واقعا اینها اعتقادشان است؟