نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: 01:47:56


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 40 || تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدهانظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها

امام می گویند: اشخاص منحرف هم هست. واقعا اینها اعتقادشان است؟