نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت: 01:53:59


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


کد : 40 || تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶

نظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدهانظر امام خمینی(ره) درباره کثرت نامزدها

امام می گویند: اشخاص منحرف هم هست. واقعا اینها اعتقادشان است؟