انقلاب ۵۷ به روایت تصویر
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: 19:15:22


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 42 || تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱

انقلاب ۵۷ به روایت تصویر انقلاب ۵۷ به روایت تصویر

 امام خمینی (ره) در ۱۲ بهمن سال ۵۷ پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفت.بهشت زهرا، نخستین جایی بود که امام خمینی رحمه الله پس از بازگشت به وطن به آنجا رفت سخنرانی تاریخی خود را در آنجا ایراد کرد .