اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت: 07:09:03


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد : 7 || تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۰۴

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومتاختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت