قهرمان ووشوی جهان در سینما
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: 22:40:26

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifکد خبر : 1088 || تاریخ : ۱۳۷۸/۰۹/۰۹ ۰۰:۰۰                 رزمی

قهرمان ووشوی جهان در سینماقهرمان ووشوی جهان در سینما

الهه منصوریان در فیلم مستند اولین مسابقات بدلكاران حرفه ای حضور دارد.

به گزارش «نامه پرس»، الهه منوصریان قهرمان ساندای جهان در اولین دوره مسابقات بدلکاران حرفه ای که در جاجرود فیلم برداری می شود حضور دارد.

 

این مسابقه در 2 گروه برگزار می شود و الهه منصوریان هدایت یکی از گروهها را برعهده دارد.هدایت دیگر گروه نیز برعهده مرجان كلهر قهرمان اسكی است.

 

فیلمبرداری این مسابقه هنوز به اتمام نرسیده است.

 

 کلمات کلیدی


captcha