عکس/ احسان لشگری بر بالین هرکول ایران
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت: 02:49:08


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3bf2091acd2153ee627e8ce6857c2d77.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gifکد خبر : 14574 || تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ ۱۱:۲۹                 کشتی و وزنه برداری

عکس/ احسان لشگری بر بالین هرکول ایران


بهداد سلیمی روز گذشته جراحی رباط داشت. پیش از عمل وی احسان لشگری خودش را به بیمارستان رساند تا به او روحیه دهد.


 عکس/ احسان لشگری بر بالین هرکول ایران
captcha