عکس/ احسان لشگری بر بالین هرکول ایران
تاریخ: ۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 23:58:49

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4d45412f3973792c3c01b882f720460b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpgکد خبر : 14574 || تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ ۱۱:۲۹                 کشتی و وزنه برداری

عکس/ احسان لشگری بر بالین هرکول ایران


بهداد سلیمی روز گذشته جراحی رباط داشت. پیش از عمل وی احسان لشگری خودش را به بیمارستان رساند تا به او روحیه دهد.


 عکس/ احسان لشگری بر بالین هرکول ایران
captcha