ترویج فرهنگ دفاع مقدس با نشر آن امکان‌پذیر است/اطلاعات درست مانع از بروز بدعت‌ها، تحریف‌ها وبرداشت‌های نادرست می شود/ اجرای بیش از 30 برنامه در باغ موزه دفاع مقدس