تامین مالی سایپا با اوراق اختیار فروش تبعی دالبر
تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت: 16:21:07

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4d45412f3973792c3c01b882f720460b.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gifکد خبر : 27386 || تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ ۲۲:۱۳                 بانک ، بیمه،بورس

شرکت مدیریت سرمایه کیان؛

تامین مالی سایپا با اوراق اختیار فروش تبعی دالبر


ایرانیان_شرکت سرمایه گذاری سایپا ( سهامی عام) به منظور تامین مالی ١٢ميليارد تومانی با مشاوره شرکت مدیریت سرمایه کیان اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام شرکت البرز دارو(دالبر)کرده است. نماد این اوراق در روز شنبه بیست و چهارم تیرماه در بورس اوراق بهادار تهران بازگشايي مي شود.


تامین مالی سایپا  با اوراق اختیار فروش تبعی دالبر

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،شرکت مدیریت سرمایه کیان اقدام به طراحی اوراق اختیار فروش تبعی با بازدهی 23.5 درصد ( به طور موثر) نمود. دوره این اوراق يكساله و قبل از سررسيد با هماهنگي ناظر بازار و تعيين خريدار جديد قابل نقل و انتقال خواهد بود. قیمت عرضه در دامنه نوسان قیمت سهم بوده و قیمت اوراق اختیار فروش تبعی متناسب با بازدهی مورد نظر تعیین خواهد شد. عرضه اوراق مذکور بر عهده شرکت کارگزاری بورس آثل است.  
لازم به ذکر است که  مشتریانی که حداقل حجم خرید آنها معادل یک میلیون سهم "البرز دارو"است باید نسبت به اعطای اختیار خرید به شرکت سرمایه گذاری سایپا اقدام نمایند. اختیار خرید این امکان را به شرکت سرمایه گذاری سایپا خواهد داد که در صورت اعمال نکردن اختیار فروش تبعی از سوی سرمایه گذار اقدام به بازخرید سهام فروخته شده نماید. تاریخ اعمال اختیار خرید متفاوت با تاریخ اعمال اختیار فروش تبعی است و سرمایه گذار در صورت اعمال نکردن اختیار فروش تبعی خود، نمی تواند سهام خود را تا تاریخ اعمال اختیار خرید به فروش برساند.

 کلمات کلیدی


captcha