شوراهای اندیشه ورزی، گامی برای عمق بخشی به فرآیند تصمیم سازی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: 22:37:55

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifکد خبر : 28494 || تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۷:۲۲                 رادیو و تلویزیون

تشریح وظایف شوراهای اندیشه ورزی شبکه های سیما

شوراهای اندیشه ورزی، گامی برای عمق بخشی به فرآیند تصمیم سازی


ایرانیان_چندی پیش معاون سیمای رسانه ملی اعضای حقیقی شورای اندیشه ورزی شبکه های سیما را منصوب کرد. شوراهایی که بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیأت های اندیشه ورزی و مأموریت رسانه ملی برای «هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» به دستور ریاست سازمان تشکیل شده است.


شوراهای اندیشه ورزی، گامی برای عمق بخشی به فرآیند تصمیم سازی

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی سیما؛ دکتر خیامی رئیس مرکز طرح و برنامه و ارزیابی معاونت سیما در زمینه تشکیل این شوراها می‌گوید: در سابقه چند دهه فعالیت سیمای رسانه ملی پس از انقلاب، تشکیل شوراهایی با عناوین اتاق فکر، شوراهای راهبردی، شورای راهبری و... وجود دارد. اهداف، ساز و کار، انتخاب اعضا، نظام مدیریت و میزان توفیق چنین شوراهایی در دوره‌های مختلف فعالیت سازمان متفاوت بوده است. در دور جدید ریاست سازمان، بنا بر دستور رئیس رسانه ملی و معاون سیما، تشکیل شوراهای اندیشه ورزی به مرکز طرح و برنامه و ارزیابی سیما واگذار شد.


خیامی در خصوص روند تشکیل این شوراها اضافه می‌کند: در گام اول مطالعه وسیعی در زمینه آسیب های این نوع شوراها خصوصا در داخل سازمان به انجام رسید و آسیب شناسی وسیعی در این زمینه شد که مهمترین آسیب ها در 12 محور دسته بندی شدند. یکی از این آسیب ها، نبود آیین نامه و یا چارچوب اجرایی نظری بود که در گام دوم تشکیل شوراهای اندیشه ورزی مورد توجه قرار گرفت و منجر به تدوین آیین نامه این شورا‌ها شد. در این آیین نامه که با مشارکت و خرد جمعی مدیران شبکه های سیما و با محوریت مرکز طرح و برنامه و ارزیابی سیما تدوین شد، تلاش کردیم این آسیب ها به حداقل برسد.

در گام سوم آیین نامه و سازوکار پیشنهادی این شوراها به استحضار ریاست سازمان رسید و پس از اعمال  اصلاحات و ملاحظات تکمیلی رئیس سازمان نهایی شد.

رئیس مرکز طرح و برنامه و ارزیابی معاونت سیما گام بعدی تشکیل شوراها را مرحله انتخاب اعضای شورا اعلام می‌کند و می‌گوید: این مرحله کمی زمان‌بر بود چرا که در تشکیل شوراهای پیشین اهداف سیاسی یا تبلیغاتی یا توسعه ارتباطات یا جذب مشارکت ها و... از اهداف اصلی بودند اما در شوراهای اندیشه ورزی ضمن اینکه این اهداف باید اهداف فرعی نظیر گسترش ارتباطات و ... را تأمین کند باید هم با نظر مساعد مدیر شبکه باشد هم هدف اصلی زیر سایه اهداف سیاسی، تبلیغاتی جذب مشارکت و ... قرار نگیرد. همچنین ترکیب اعضا نیز باید هم شامل دانش، تجربه، نگاه های آرمانی و نگاه های واقع بینانه باشد و هم از وجود دست اندرکاران با سابقه، استادان و نخبگان درون و برون سازمانی بهره ببرد. در تعیین اعضای این شوراها همچنین تلاش شده از نسل‌های مختلف سنی در این جلسات حاضر شوند.

دکتر خیامی اضافه می کند: ما در تشکیل این شوراها نیم نگاهی نیز به روش های گروهی و یا خرد جمعی در تحقیق مانند روش «گروه های متمرکز» داشته ایم و کوشیدیم انتظارات ریاست سازمان، معاون سیما و مدیران شبکه ها در تعیین اعضا را برآورده کنیم.

گام آخر نیز بنا به گفته دکتر خیامی صدور و ابلاغ احکام اعضای حقیقی شوراهای اندیشه ورزی بوده و اولین شبکه ای که اعضای شورای اندیشه ورزی آن اعلام شده شبکه نسیم است.

رئیس مرکز طرح و برنامه و ارزیابی معاونت سیما در خصوص ترکیب اعضای این شوراها اعلام می‌کند: هر شورا سه عضو حقوقی نیز دارد که شامل رئیس مرکز طرح و برنامه و ارزیابی، مدیر شبکه و مدیر طرح و برنامه هر شبکه می‌شود. مدیر شبکه به عنوان رئیس شورای اندیشه ورزی آن و مدیر طرح و برنامه دبیر این شورا است.

او می افزاید: مسئولیت رئیس شورا قابل تفویض نیست و فقط رئیس مرکز طرح و برنامه می‌تواند نماینده‌ای به جای خود به این شورا بفرستد. ضمن اینکه مدیر شبکه می‌تواند فرد دیگری را جایگزین مدیر طرح و برنامه شبکه در شورا کند. بنا بر آیین نامه این شورا هر دو هفته یک بار در شبکه تشکیل می شود و اعضای این شوراها به مدت یک سال منصوب شده اند.

دکتر خیامی درباره منابع پژوهشی شوراهای اندیشه ورزی می‌گوید: مرکز طرح و برنامه و ارزیابی معاونت سیما مسئولیت پشتیبانی محتوایی و اسنادی این شوراها را برعهده دارد و همه گزارش های نظارتی، پژوهشی، نظرسنجی، گزارش بازتاب‌ و بازخورد برنامه‌ها بخش‌های مختلف سازمان را دسته‌بندی و به اعضای شورای هر شبکه ارسال می‌کند تا بر اساس آن بتوانند پیشنهادها و راهبردهایشان را ارائه دهند.

او می‌گوید: وظیفه این شوراها تصمیم گیری و سیاست گذاری نیست و به این علت نام شوراهای اندیشه ورزی برای آن انتخاب شده که به منظور کمک به تصمیم سازی شبکه ها و توسعه ابعاد ذهنی برنامه سازان هر شبکه ایجاد شده اند.

دکتر خیامی با بیان اینکه در این مرحله شوراهای اندیشه ورزی نقشی در موضوع سریال ها و برنامه های نمایشی که در مراکز سیما فیلم، صبا و ... تولید می‌شوند ندارند، تأکید می‌کند: این شوراها مختص 14 شبکه سیما است و کانال های زیر مجموعه برخی شبکه ها نیز تابع شوراهای شبکه مربوطه خود هستند.

این شورا اوضاع هر شبکه را تحلیل می کند، بازخوردها و بازتاب برنامه ها را در رسانه های مختلف بررسی می‌کند، بر اساس این تحلیل ها راه کارها و پیشنهادهایش را به مدیر شبکه ارائه می‌کند. ضمن اینکه راه های اجرایی شدن گفتمان یا سیاست‌های کلی که ریاست سازمان و معاونت سیما برای شبکه ها تعیین می کنند را پیشنهاد می‌دهد.

او تأکید می‌کند: شوراهای اندیشه ورزی به طور کلی برای تصمیم‌سازی و عمق بخشی به برنامه ها کمک های فکری ارائه می‌دهد و این مدیران شبکه ها هستند که تصمیم می‌گیرند چگونه و به چه میزان از این ظرفیت استفاده کنند.

 دکتر خیامی اعلام می‌کند: مرکز طرح و برنامه سیما دریافت کننده انواع گزارش های نظارتی، پژوهشی، نظرسنجی از درون و بیرون از سازمان است. این گزارش ها گردآوری و تحلیل می‌شوند. به ازای هر یک از شوراهای اندیشه ورزی شبکه ها، یکی از کارشناسان مرکز طرح و برنامه به عنوان رابط، مسئول ارائه این گزارش‌ها به تفکیک شبکه می‌شود.

رئیس مرکز طرح و برنامه و نظارت معاونت سیما درباره مأموریت این شوراها برای پیشنهاد محورهای برنامه سازی در مناسبت های ملی و مذهبی می‌گوید: در هر مناسبت ملی یا مذهبی معاونت سیما مجموعه سیاست‌هایی را اعلام می‌کند و یکی از وظایف شوراهای اندیشه ورزی این است که روش های تحقق این سیاست ها را بنا بر مأموریت‌ها و اقتضائات هر شبکه بیابند. این از جمله وظایف 12 گانه ای است که به همه اعضای شوراها به پیوست حکم انتصابشان ارائه شده است.کلمات کلیدی


captcha