روابط عمومی بانک صادرات ایران لوح تقدیر گرفت
تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت: 04:53:38

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d0e74128b5a7b5893a64af7afb4c5ee2.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e4942aa02815d8e7a0b12aefa1c9b8a4.jpgکد خبر : 28513 || تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۴:۴۹                 بانک ، بیمه،بورس

به پاس آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی

روابط عمومی بانک صادرات ایران لوح تقدیر گرفت


ایرانیان_لوح تقدیر پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی، به پاس تلاش در جهت آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی ایران ، به مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران تعلق گرفت.


روابط عمومی بانک صادرات ایران لوح تقدیر گرفت

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل ازروابط عمومی بانک صادرات ایران، دراین لوح از اهتمام و تلاش حمید رضا رهبر، مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی تقدیر شده است.کلمات کلیدی


captcha