رشد تراکنش دستگاه های کارتخوان بانک سرمایه
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت: 02:48:42


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3bf2091acd2153ee627e8ce6857c2d77.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gifکد خبر : 30341 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۹:۵۸                 بانک ، بیمه،بورس

رشد تراکنش دستگاه های کارتخوان بانک سرمایه


ایرانیان_تعداد تراکنش های انجام شده بر روی دستگاه های کارتخوان بانک سرمایه و نیز تعداد دستگاه های متصل به حساب های این بانک در سال جاری شاهد رشد بوده است.


رشد تراکنش دستگاه های کارتخوان بانک سرمایه

به گزارش شبکه خبری ایرانیان، بر اساس آمارهای به دست آمده در هشت ماهه نخست سال 96، سرانه تعداد تراکنش های انجام شده بر روی دستگاه های کارتخوان متصل به حساب این بانک در حدود 18 درصد رشد داشته و تعداد دستگاه های متصل به حساب های این بانک (با در نظر گرفتن دستگاه های غیرفعال جمع آوری شده) نیز در این مدت شاهد 22 درصد افزایش بوده است.


گفتنی است بر اساس آخرین گزارش اقتصادی منتشرشده شاپرک در آبان ماه جاری، شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در کشور، مبلغ 191.37 میلیون ریال بوده است که این شاخص برای دستگاه های کارتخوان متصل به حساب های بانک سرمایه در آبان ماه جاری حدود 14 درصد بیش تر از شاخص متوسط اعلامی شاپرک و برابر با 221.45 میلیون ریال بوده است که این میزان رشد نشان دهنده استقبال بیش تر هم‌وطنان از خدمات نوین این بانک و استفاده بیش تر از دستگاه های کارتخوان بانک سرمایه است.

 کلمات کلیدی


captcha