نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، دانشگاه سوره افتتاح می شود
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 04:43:59

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifکد خبر : 30543 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۳:۳۴                 تئاتر و هنر های تجسمی

نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، دانشگاه سوره افتتاح می شود


ایرانیان_نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری ،استعداد اجرایی مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، صنایع دستی، کتابت و نگارگری شامل؛ آثار تذهیب - نگارگری - گل و مرغ - خوشنویسی - معرق و منبت - خراطی ،جواهرسازی و زیورآلات - جلدسازی و صحافی - سفال و سرامیک - حجم سازی و هنر مفهومی از ۱۵ دیماه در نگارخانه آیه دانشکده هنر دانشگاه سوره افتتاح می شود.


نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، دانشگاه سوره افتتاح می شود

به گزارش شبکه خبری ایرانیان،در راستای تبیین رسالت آموزشی و هنری دانشکده هنر دانشگاه سوره و به منظور معرفی توان و استعداد اجرایی مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، صنایع دستی، کتابت و نگارگری، نمایشگاهی از آخرین دستآوردهای هنری آنان شامل؛ آثار تذهیب - نگارگری - گل و مرغ - خوشنویسی - معرق و منبت - خراطی - جواهرسازی و زیورآلات - جلدسازی و صحافی - سفال و سرامیک - حجم سازی و هنر مفهومی از ۱۵ دیماه در نگارخانه آیه دانشکده هنر دانشگاه سوره افتتاح خواهد شد.
برگزاری چنین نمایشکاهی از چند نظر اهمیت داشته و ارزشمند است. جدای از جذابیت برگزاری نمایشگاه آثار هنری در زمینه های مختلف، مشاهده و ارزیابی توانمندی اجرایی و هنری افرادی که از مدرسین همین رشته ها در سطح دانشگاهی هستند، میتواند بسیار جذاب باشد بخصوص از نگاه دانشجویان و هنرمندان، ضمنا این رویداد برای خود هنرمندان هم به مثابه یک رقابت حرفه ای بوده و برای آگاهی از نوع فعالیت هنری همکاران خود در دیگر شاخه ها و حتی رشته های متفاوت مفید میباشد.
به هر حال برپایی چنین فعالیتهای فرهنگی - هنری در ساختاری آکادمیک کمتر از سوی مراکز علمی و دانشگاهی مشابه انجام شده و در نوع خود کم سابقه و گردآوری آثاری با این تنوع و تعداد کم نظیر است.
این نمایشگاه به کوشش گروه هنراسلامی و با همکاری نگارخانه آیه دانشکده هنر سوره و حضور بیش از ۱۸ نفر از استادان مدعو این گروه برگزار شده و تا پایان دیماه برای بازدید علاقمندان فعال خواهد بود.کلمات کلیدی


captcha