نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، دانشگاه سوره افتتاح می شود
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت: 23:52:16

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifکد خبر : 30543 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۳:۳۴                 تئاتر و هنر های تجسمی

نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، دانشگاه سوره افتتاح می شود


ایرانیان_نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری ،استعداد اجرایی مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، صنایع دستی، کتابت و نگارگری شامل؛ آثار تذهیب - نگارگری - گل و مرغ - خوشنویسی - معرق و منبت - خراطی ،جواهرسازی و زیورآلات - جلدسازی و صحافی - سفال و سرامیک - حجم سازی و هنر مفهومی از ۱۵ دیماه در نگارخانه آیه دانشکده هنر دانشگاه سوره افتتاح می شود.


نمایشگاه آخرین دستآوردهای هنری مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، دانشگاه سوره افتتاح می شود

به گزارش شبکه خبری ایرانیان،در راستای تبیین رسالت آموزشی و هنری دانشکده هنر دانشگاه سوره و به منظور معرفی توان و استعداد اجرایی مدرسان و استادان واحدهای عملی و کارگاهی گروه هنر اسلامی، صنایع دستی، کتابت و نگارگری، نمایشگاهی از آخرین دستآوردهای هنری آنان شامل؛ آثار تذهیب - نگارگری - گل و مرغ - خوشنویسی - معرق و منبت - خراطی - جواهرسازی و زیورآلات - جلدسازی و صحافی - سفال و سرامیک - حجم سازی و هنر مفهومی از ۱۵ دیماه در نگارخانه آیه دانشکده هنر دانشگاه سوره افتتاح خواهد شد.
برگزاری چنین نمایشکاهی از چند نظر اهمیت داشته و ارزشمند است. جدای از جذابیت برگزاری نمایشگاه آثار هنری در زمینه های مختلف، مشاهده و ارزیابی توانمندی اجرایی و هنری افرادی که از مدرسین همین رشته ها در سطح دانشگاهی هستند، میتواند بسیار جذاب باشد بخصوص از نگاه دانشجویان و هنرمندان، ضمنا این رویداد برای خود هنرمندان هم به مثابه یک رقابت حرفه ای بوده و برای آگاهی از نوع فعالیت هنری همکاران خود در دیگر شاخه ها و حتی رشته های متفاوت مفید میباشد.
به هر حال برپایی چنین فعالیتهای فرهنگی - هنری در ساختاری آکادمیک کمتر از سوی مراکز علمی و دانشگاهی مشابه انجام شده و در نوع خود کم سابقه و گردآوری آثاری با این تنوع و تعداد کم نظیر است.
این نمایشگاه به کوشش گروه هنراسلامی و با همکاری نگارخانه آیه دانشکده هنر سوره و حضور بیش از ۱۸ نفر از استادان مدعو این گروه برگزار شده و تا پایان دیماه برای بازدید علاقمندان فعال خواهد بود.کلمات کلیدی


captcha