فراخوان نخستین جشنواره ي بین المللی فیلم و عکس البرز منتشر شد
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 04:30:37

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifکد خبر : 30602 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۰۱:۰۳                 سینما

فراخوان نخستین جشنواره ي بین المللی فیلم و عکس البرز منتشر شد


ایرانیان_فراخوان نخستین جشنواره ي بین المللی فیلم و عکس البرز با موضوع « تبیین جایگاه حماسی زنان وکودکان درجنگ» منتشر شد.


فراخوان نخستین جشنواره ي بین المللی فیلم و عکس البرز منتشر شد

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،روابط عمومی این رویداد سینمایی با اعلام این خبر متن فراخوان را به این شرح منتشر کرد:

سازمان بسیج هنرمندان استان البرزدر راستای تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبری وابلاغ سیاستهای کلی مبتنی برتبیین مولفه های فرهنگ ایثار، شهادت،مقاومت وبا هدفت تشویق وترغیب هنرمندان ایران اسلامی به فعالیت موثر در زمینه ي ترویج نقش این مولفه ها درمسیر انقلاب اسلامی،نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکس  با موضوع تبیین جایگاه حماسی  زنان و کودکان درجنگ را در آستانه  ي سالروزفتح خرمشهر(20 الی 24اردیبهشت 1397)دراستان البرزبرگزار می نماید.

اهداف جشنواره:

1-     ارتقای سطح بینش وآگاهی جامعه نسبت به ارزشهای معنوی؛

2-     کمک به تولیدمحتواوتوسعه ي آن درقالب حمایت ازمحصولات فرهنگی به ویژه تولیدفیلم کوتاه وعکس ودستیابی به آثارفاخرتصویری دراین زمینه؛

3-     ایجادبسترهای مناسب ازطریق تبادل تجربيات ارزنده و تعامل میان سینماگران،صاحبنظران،متخصصان ومخاطبین درراستای گسترش فرهنگ بهورزی ازدستاوردهای مبتنی بر ایثار، شهادت و مقاومت؛

4-      زمینه سازی وکمک به انتشارپژوهش هاوپخش فیلم وعکس در رابطه با وظایف واهداف سازمان بسیج هنرمندان درسطح رسانه های داخلی وخارجی؛

5-     شناسایی استعدادهاوتقدیرازبرترین پدیدآوردگان آثار هنری مرتبط با موضوعات جشنواره؛

6-     معرفی زنان و کودکان تاثیرگذار درزمینه ي فعالیت های مربوط به محورمقاومت وپايداري درجهان ،

7-     تشویق مولفان،مؤسسات ونهادهای حقیقی و حقوقی فعال،با هدف گسترش فعالیتهای فرهنگی-هنری.

موضوعات جشنواره:

1-       تبیین جایگاه حماسی نقش کودکان و زنان در هشت سال دفاع مقدس

۲-تهاجم قدرت های استکباری به ملتهای مظلوم درسرزمین های اسلامی و سایر نقاط جهان .

۳-بازتاب جنگ افروزی ، مصداق بارز نقض حقوق مسلم کودکان و زنان.

4-     نمايش آسیب های اجتماعی کودکان و زنان ناشی از جنگ.

۵-تجلی جایگاهارزشمندزنان و کودکان.

6-نمايش مصايب پناهجویان و آوارگان جنگی.

          7- نمايش تاثيرجنگ در فروپاشی خانواده ها.

           8 -  بررسی موقعیت انسان در شرایط جنکی و بعد از آن

۹-تلاش سازمان ها و نهادهای مردمی در کمک به آسیب دیدگان جنگ.

بخشهای جشنواره:

1-    بخش رقابتی،

·          فیلم کوتاه ملی

 آثار کوتاه : مستند،داستانی،پویانمایی)باحداک ثرزمان45 دقیقه( از ايران

·          فیلم کوتاه بین المللی

آثار کوتاه : مستند،داستانی،پویانمایی)باحداک ثرزمان  45  دقیقه) از سراسر جهان

·         مسابقه ي عکس

-          تک عکس

-          مجموعه عکس

عکاسان  می توانند آثار تصویری خود  را در دو قالب "تک عکس" و "مجموعه عکس" برای رقابت در این بخش شرکت دهند.

·         مسابقه ي ویژه

-          ویژه ي نگاه مردمی

این بخش به آثاری که ازطریق تلفن های همراه یادوربین های غیرحرفه اي  ثبت و ضبط شده است، اختصاص دارد.

-          ویژه از نگاه کودکان دیروز، ایثارگران امروز

2-    بخش غیر رقابتی

·         نمایشهای ویژه

در این بخش به منظورشناخت هرچه بهترظرفيت ها و ايجادتعامل وارتباط سازنده میان هنرمندان وسازمان بسیج هنرمندان بانگاه ویژه به سینمای مقاومت وپایداری درسرزمین های اسلامی و جهان،آثاری از یک فیلمسازویایک کشورویامجموعه یی ازفیلمها، عکسها ويا بسته ي نمایشی دیگرمرتبط با اهداف جشنواره، در قالب"مرور بر آثار"در دو بخش ایران و بین الملل به نمایش گذاشته خواهد شد.

·         نشست ها

مجموعه يي ازجلسات هم اندیشی،سخنرانی ها،میزگردها ،با حضور نویسندگان و پژوهشگران،کارگاههای آموزشی و پژوهش هاي سینمايی،جلسات نقد و بررسی مرتبط بااهداف جشنواره در ايام جشنواره برگزارخواهدشد.

·         نکوداشت و بزرگداشت

در این بخش ازپیشکسوتان فعال ودرگذشتگان نامداردر عرصه های  هنري مرتبط بااهداف جشنواره، تقدیر به عمل خواهد آمد.

·         سایربرنامه ها

 

-          برگزاری نمایشگاه عکس

-          برگزاری هزمان جشنواره دراستان البرزوساير مراکزفرهنگی هنری کشور

-          مراسم افتتاحیه و اختتامیه ي جشنواره

جوایز بخش های رقابتی جشنواره:

هیئت های داوری جشنواره جوایز خود را شامل: لوح افتخار و تنديس جشنواره به همراه جایزه  ي نقدی ،به شرح ذیل به برترین آثار بخش های رقابتی جشنواره اهدا خواهند کرد:

·         مسابقه ي فیلم کوتاه ملی:

1-     بهترین فیلم کوتاه (مستند، داستانی، پویا نمایی) به تهیه کننده ي اثر

2-     بهترین کارگردانی (مستند، داستانی، پویانمایی)به کارگردان اثر

3-     بهترین فیلمنامه (داستانی)به نویسنده ي اثر

4-     بهترین تحقیق و پژوهش و گفتار متن مستند (مستند) به پژوهشگر يا نویسنده ي اثر

5-     بهترین دستاورد فنی، هنری از میان کلیه ي آثار

6-     دو جایزه ي ویژه ي هیئت داوران بخش مسابقه ي فیلم کوتاه جشنواره،ازمیان آثار این بخش

     7 –جایزه ي ويژه ي شهیدرضا پناهی (این جایزه به انتخاب هیئت داوران به دبیر جشنواره پيشنهاد و به يكي از آثاربخش مسابقه ي فیلم اهدا خواهد شد.)

·         بخش مسابقه ي فیلم کوتاه بین المللی:

1-     لوح افتخارو تندیس جشنواره به همراه  جایزه ي نقدی به سه فیلم به عنوان بهترین فیلم های کوتاه بخش مسابقه ي بین المللی .

2-     جایزه ي نگاه ویژه ،شامل: لوح افتخار، تندیس جشنواره به همراه جایزه ي نقدی به دو (2) فیلم کوتاه بخش مسابقه ي بین المللی به انتخاب هیئت داوران این بخش.

·         بخش مسابقه ي عکس:

-          پنج جایزه به ترتیب رتبه به5عكاس برتراين بخش.

-          سه جایزه به ترتیب رتبه در بخش ویژه ي آثار نگاه مردمی

-          اهدا ي یک جایزه ي ویژه از نگاه کودکان دیروز ،ایثارگران امروز

مقرارت شرکت درجشنواره:

·         مقررات عمومی:

1-     شرکت درجشنواره برای عموم آزاداست.

2-     به تمامي آثارراه یافته به جشنواره، گواهی شرکت اهدامیشود.

3-     هیچکدام ازجوایزبه طورهم ارزش ومشترك به دواثرتعلق نخواهدگرفت.

4-     به منظورارزیابی از سوي سازمان بسیج هنرمندان البرز ،درنخستین دوره ي برگزاري جشنواره،محدودیتی براي زمان ساخت آثارتوليد شده وجودندارد.

5-     ستادبرگزاری جشنواره برای تولیدآثارتبلیغاتی،تلویزیونی و فضاهای مجازی جشنواره اجازه ي استفاده ي حداقلی ازآثاررادارد.

6-     دبیرخانه ي جشنواره درقبال صدمات ناشی ازارسال نامطلوب آثارهیچگونه مسئولیتی ندارد.

7-     هرگونه مسئولیت درخصوص مسايل تبلیغی وحقوقی فیلم که برمبنای اطلاعات فرم جشنواره صورت میگیرد برعهده ي امضاءکننده ي فرماست.

8-     آن دسته ازآثارکه تهیه کننده ي حقیقی وحقوقی دارندوکارگردان اثرفرم جشنواره راتکمیل وبه دبیرخانه ارسال میکندبایدنامه مجوزحضوردرجشنواره توسط تهیه کننده رابه دبیرخانه ي جشنواره ارسال کند.

9-     به تقاضای شرکت آثاری که مدارک آن به طورناقص ارسال گردد،ترتیب اثرداده نخواهدشد.

10-  پس ازراه یابی فیلمهابه جشنواره،امکان خارج کردن آنها ازبرنامه وجودندارد.

11-  اخذتصمیم نهایی درباره هرنکته يی که دراین مقررات پیشبینی نشده ویاابهامات ناشی ازمفادآن،تنها دراختیاردبیرجشنواره است.

 

·         مقررات بخش فیلم کوتاه:

1-     حداکثرزمان فیلم های ارسالی45دقیقه

2-     هریک ازفیلم هابایدبه صورت مستقل به روی یک حلقهDVDبه انضمام یک لوح فشرده شامل:سه قطعه عکس صحنه،دوقطعه عکس پشت صحنه،ویک قطعه عکس کارگردان جهت بازبینی ارسال شود.

3-     مشخصات فیلم شامل:نام فیلم، نام کارگردان،مدت زمان فيلم،و قالب آن،باید به طورکامل رویDVD نوشته وفرم درخواست شرکت برای هرفیلم به طورجداگانه تکمیل شود.

4-     فیلم های منتخب بایدبایکی ازفرمتهایHD،HDV،وFull HD ارايه شود.

5-     نسخهDVD فیلم های ارايه شده به دبیرخانه ي جشنواره به منظوراستفاده ي پژوهشگران دربانک فیلم دبیرخانه ي جشنواره نگهداری شده ومستردنمیگردد.

6-     در بخش مسابقه ي بین الملل،از هر کشور خارجی حداکثر ۲ فیلم و از كشور ایران حداکثر ۳ فیلم حضور خواهند داشت.

·         مقررات بخش عکس:

1-     دربخش عکس،آثارمرتبط باموضوع جشنواره باید پس از تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی به صورت تک عکس (5)فریم )وحداکثر3مجموعه عکس) هرمجموعه شامل6فریم باکیفیت مناسب جهت بازبینی به وبسایت جشنواره ارسال شود.

2-     عکسهای ارسالی نبایددارای امضای عکاس،پاسپارتو،قاب،تاریخ،واترما رک،لوگوویاهرگونه نشانه های تصویری باشد.

3-     در مورد عکاسی، پردازش عکس‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌هایی مانند فتوشاپ و…فقط درحداصلاح رنگ ونورمجازمی‌باشد.

4-     عکس‌های ارسالی می‌‌توانند رنگی یا مونوکروم باشند، همچنین کیفیت(Quality)عکس در هنگام خروجی فتوشاپ به گونه‌يی انتخاب شود که حجم فایل ارسالی از 2مگابایت تجاوز نکند.

گاه شمار جشنواره:

آخرین مهلت ارسال آثار: 20 اسفند ماه 1396

اعلام آثارمنتخب جشنواره: 20 فروردين 1397

زمان برگزاری جشنواره:20  الی 24اردیبهشت1397

نشانی دبیرخانه جشنواره:

استان البرز،کرج،میدان والفجر بلوار شهدای چهار دستگاه . ساختمان شهیدان بیگی  سازمان بسیج هنرمندان استان البرز
تلفن و دورنگار:32738357-0263

آدرس پست الکترونیکی:info@alborzintfilmf estival.ir

آدرس وبسایت:www.alborziff.ir

این جشنواره ازسوی سازمان بسیج هنرمندان استان البرزوباهمکاری حوزه هنری استان البرز. اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی البرز از ۲۰ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷درکرج وهمزمان درسراسرکشوربه دبیری ناصرباکیده برگزارخواهدشد.کلمات کلیدی


captcha