تحولی بزرگ در حوزه کشاورزي و اشتغال
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت: 09:26:50


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3bf2091acd2153ee627e8ce6857c2d77.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gifکد خبر : 30672 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۲۲:۴۰                 مجلس و دولت

با اجراي طرح هاي آب و خاک کشور؛

تحولی بزرگ در حوزه کشاورزي و اشتغال


ایرانیان_جلسه ارزیابی روند اجرای طرح‌های بزرگ آب و خاک در سه استان کشور، عصر شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.


تحولی بزرگ در حوزه کشاورزي و اشتغال

به گزارش شبکه خبری ایرانیان  به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به گزارش وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي، نيرو و سازمان برنامه و بودجه کشور از روند اجراي سه طرح بزرگ شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب کشور،‌ آبياري اراضي سيستان و احياء 550 هزار هکتار اراضي کشاورزي استان هاي خوزستان و ايلام، اقدامات صورت گرفته را رضايت بخش ارزيابي و بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند اجراي اين طرح ها مطابق با برنامه زمان بندي تعيين شده تاکيد کرد.­
آقاي جهانگيري همچنين با تاکيد بر اهميت و اثرگذاري مثبت طرح هاي ياد شده در بخش آب و خاک کشور و اينکه با اجراي اين طرح ها تحول بزرگي در حوزه کشاورزي و اشتغال ايجاد خواهد شد، گفت: در شرايطي که عده اي دائماً‌ در صدد ترويج فضاي منفي و سياه نمايي در جامعه هستند، لازم است اطلاع رساني مناسبي از پروژه هاي مهم در حال اجرا صورت گيرد تا مردم در جريان کارهاي مثبت انجام شده در بخش آب و خاک کشور و پيامدهاي مثبت آن در توسعه کشور قرار گيرند.
وي با يادآوري مجوز مقام معظم رهبري براي برداشت 10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آب و خاک کشور، افزود: برخي کاستي ها در اجراي اين طرح ها وجود دارد که لازم است‌ سازمان برنامه و بودجه کشور با فوريت جلساتي را با وزارتخانه هاي نيرو و جهاد کشاورزي برگزار کند و ضمن بررسي مشکلات و موانع فراروي اجراي برخي طرح ها، گزارشي نظارتي و دقيق به دولت ارائه دهند تا براي رفع موانع و مشکلات پيش روي اجراي اين پروژه ها چاره انديشي شود.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به سفر چندي پيش خود به استان خوزستان و بازديد از اراضي منطقه شلمچه،‌ اظهار داشت: اقدامات خوبي در اين منطقه در دست اجرا است و زمين هايي که در زمان جنگ از دست مالکان آنها خارج شده بود، امروز مين زدايي شده و عمليات تسطيح و زهکشي در اين اراضي صورت گرفته و بزودي اين زمين ها در اختيار بهره برداران و مردم اين منطقه قرار خواهد گرفت تا تحت کشت و زراعت قرار گيرد.
در اين جلسه که وزراي جهاد کشاورزي، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، استانداران خوزستان، ايلام و سيستان و بلوچستان، رييس کل بانک مرکزي و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، نمايندگان وزارتخانه هاي نيرو و جهاد کشاورزي و نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور هر کدام گزارشي از آخرين وضعيت اجراي سه طرح ياد شده ارائه کردند و به تشريح جزئيات و مشکلات پيش روي اين طرح ها پرداختند.
بر اساس اين گزارش ها، گستره جغرافيايي طرح شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب کشور در 10 استان مرزي است و تعداد پروژه هاي زيرمجموعه اين سه طرح 150 پروژه است که هم اکنون در دست اجرا قرار دارند.
با اجراي سه طرح بزرگ آب و خاک کشور، حدود 230 هزار هکتار از اراضي در طرح ايجاد شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب، 46 هزار هکتار در طرح آبياري دشت سيستان و 550 هزار هکتار از اراضي کشاورزي استان هاي خوزستان و ايلام تحت آبياري با شيوه هاي نوين قرار خواهند گرفت که علاوه بر صرفه جويي در مصرف آب و اشتغالزايي، زمينه تحول در حوزه کشاورزي و صنايع پايين دستي اين بخش فراهم خواهد شد.
در اين گزارش همچنين اعلام شد که تعداد نيروي انساني فعال در طرح شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي رودخانه هاي غرب و شمالغرب کشور 9 هزار نفر، طرح آبياري دشت سيستان 2 هزار و 800 نفر و طرح 550 هزار هکتار اراضي خوزستان و ايلام در حال حاضر 6 هزار نفر است.
در گزارش هاي ارائه شده، درباره جزئيات فني و اهداف کمي سه طرح بزرگ آب و خاک کشور توضيحاتي ارائه شد و نمايندگان وزارتخانه هاي نيرو، جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور به تشريح ميزان پيشرفت فيزيکي طرح ها و مقايسه آن با برنامه زمانبندي تعيين شده پرداختند.­
در پايان اين نشست مقرر شد سازمان برنامه و بودجه جلساتي را با وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و نيرو برگزار کند و گزارش دقيقي از آخرين وضعيت پيشرفت فيزيکي اين پروژه ها و موانع و مشکلات پيش روي اجراي اين طرح ها تدوين و ارائه کنند.کلمات کلیدی


captcha