اعلام توانگری مالی شرکتهای بیمه
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت: 16:35:04


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 30732 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۰:۵۹                 بانک ، بیمه،بورس

اعلام توانگری مالی شرکتهای بیمه


ایرانیان_بیمه مرکزی از طریق رسانه ها توانگری مالی شرکتهای بیمه را اعلام کرد.


اعلام توانگری مالی شرکتهای بیمه

به گزارش اخبار بانک، به نظر می رسد ، برخی شرکتهای بیمه در ارسال اطلاعات مورد نیاز به بیمه مرکزی تعلل داشته اند که  اکنون با اعلام رسمی توانگری مالی از سوی نهادنظارتی ، ملزم به ارسال داده های لازم به بیمه مرکزی شده اند تا اطلاعات انها تکمیل شود.

پاره ای  تغییرات در جدول توانگری مالی شرکتهای بیمه در سال 96 جالب توجه به نظر می رسد از جمله شرکتهای بیمه ستاره داری که برخی ابهامات را ایجاد کرده  ضمن اینکه گفته می شود بعضی بیمه گران به توانگری اعلامی اعتراضاتی داشته اند.

این گزارش می افزاید، در حالیکه بیمه مرکزی اعلام کرده برخی شرکتهای بیمه ای ستاره دار  هنوز اطلاعات مالی انها تکمیل نشده و برخی ایراداتی داشته که با ارسال اطلاعات درخواستی بازنگری مجدد خواهند شد اماسطح توانگری مالی بیمه آرمان همچنان در بیمه مرکزی در دست بررسی اعلام شده  ولی در مورد تکمیل بودن یا نبودن و یا نقصان داده های این شرکت بیمه ای مانند دیگران اطلاع رسانی نشده است!

لازم بذکر است ، سایت نظارت بیمه مرکزی ذیل جدول اعلام توانگری مالی شرکتهای بیمه در خصوص شرکتهای ستاره دار توضیحات تکمیلی را درج کرده است.

بر اساس اعلام سایت نظارت بیمه مرکزی با توجه به اعتراض شرکتهای مذکور ، بررسی مجدد در بیمه مرکزی در دست بررسی است.

همچنین لازم بذکر است شرکت بیمه حافظ اقدامات افزایش سرمایه تا سقف 122 میلیارد ریال را انجام داده و همچنین در خواست افزایش سرمایه مجدد را نیز به بیمه مرکزی اعلام کرده که به بدون شک این موضوع سطح توانگری شرکت را افزایش خواهد داد.

ضمن اینکه پرتال نظارت تصریح داشته توانگری مالی اعلامی هر سال از سوی بیمه مرکزی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل می باشد.

 لازم بذکر است ، بیمه دانا اعلام کرده که اطلاعات تکمیلی خود را جهت بررسی و بازنگری به بیمه مرکزی اعلام کرده بنابراین سطح توانگری اعلامی فعلی ، نهائی نخواهد بود و در صورت بررسی اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.
جدول توانگری مالی شرکت های بیمه بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده پارسال این شرکت هاست.

طبق این بررسی شرکت های بیمه آسیا، البرز، ملت، سامان، نوین، پاسارگاد، کارآفرین، ما، سرمد، اتکایی ایرانیان، امید، ایران معین، آسماری و اتکایی امین از سطح یک توانگری مالی برخوردارند.

شرکت هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند نسبت توانگری آنها برابر 100 درصد و بیشتر است؛ این شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.

هفت شرکت بیمه در سطح 2 توانگری مالی
شرکت های دانا، معلم، پارسیان، رازی، سینا، کوثر و تعاون در سطح 2 توانگری مالی قرار گرفته اند؛ نسبت توانگری مالی سطح 2 بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است.

طبق شاخص های تعریف شده سطح 2 توانگری به این معناست که شرکت های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به سطح مطلوب وضع مالی خود را ترمیم و تقویت کنند.

برابر برنامه ریزی انجام شده بیمه مرکزی از این شرکت ها ارایه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و برنامه افزایش سرمایه را درخواست کرده است که پس از بررسی و تایید برای اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ می شود.

هیچ شرکتی در سطح سه قرار نگرفت
نسبت توانگری مالی سطح سه بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد است و برابر مقررات موجود شرکت هایی که در این سطح قرار می گیرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترمیم وضیت مالی 2 سال به تفکیک هر سال برنامه افزایش سرمایه برای 2 سال آتی را نیز ارایه کنند.

این برنامه ها باید به گونه ای باشد که در آن چگونگی ارتقای سطح توانگری در 2 سال آینده را به روشنی نشان دهد.

در بررسی بیمه مرکزی هیچ یک از شرکت های بیمه در سطح سه توانگری قرار نگرفته است.

سه شرکت بیمه در سطح 4 توانگری
نسبت توانگری مالی سطح چهار بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد است.

شرکت هایی که در سطح چهار قرار می گیرند، باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه برای سال آینده ارایه و تمهیدات لازم برای ارتقای سطح توانگری خود را ارایه کنند.

علاوه بر این با توجه به سطح توانگری، این شرکت ها موظفند به استناد ماده 12 آیین نامه توانگری برخی اقدام های فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه نپرداختن پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده را انجام دهند.
در بررسی بیمه مرکزی سه شرکت بیمه ایران، دی و میهن در سطح چهار توانگری مالی قرار دارند.

بیمه حافظ در سطح 5 توانگری
نسبت توانگری مالی سطح 5 کمتر از 10 درصد است و چنانچه نسبت توانگری یک موسسه بیمه در این سطح باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت آن را در یک یا چند رشته بیمه تعلیق یا ابطال کند.

بیمه مرکزی، بیمه حافظ را در سطح 5 توانگری قرار داده است و از این رو سهامداران آن اقدام های لازم برای افزایش سرمایه تا سقف 122 میلیارد ریال را انجام داده و درخواست خود را برای افزایش دوباره سرمایه به بیمه مرکزی ارسال کرده است که سبب می شود سطح توانگری آن ارتقا یابد.
همچنین سطح توانگری مالی بیمه آرمان همچنان در بیمه مرکزی در دست بررسی بوده و هنوز نتایج آن اعلام نشده است.

به مردم و بیمه گذاران توصیه می شود به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تایید شده است، به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه گر خود توجه کرده است و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه و شیوه رسیدگی و پرداخت خسارت در شرکت های بیمه غفلت نکنند.کلمات کلیدی


captcha