مقاوم سازی و بازسازی بنای میدان قیام در اولویت است
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت: 00:17:15

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gifکد خبر : 30748 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۲                 شهری و رفاهی

شهردار منطقه ۱۲:

مقاوم سازی و بازسازی بنای میدان قیام در اولویت است


ایرانیان_شهردارمنطقه ١٢ تهران با تشریح آخرین وضعیت ملک معروف به کفش ملی در میدان قیام گفت : ملک مذکور هم اکنون تحویل کارشناسان کفش ملی گردیده تا طرح پیشنهادی خود را مبنی بر مقاوم سازی و مرمت بنا تهیه و به قید فوریت به میراث فرهنگی استان تهران ارایه نمایند تا پس از بررسی تخصصی در میراث نتیجه به شهرداری منطقه ۱۲ اعلام گردد.


 مقاوم سازی و بازسازی بنای میدان قیام در اولویت است

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل ازروابط عمومي شهرداري منطقه ١٢ تهران ، پمان حسين محسني شهردار قلب طهران ادامه داد: شهرداری در حفظ آثار و ابنیه تاریخی همواره پیش قدم بوده است .
وی افزود : عدم ایمنی در ملک میدان قیام دارای مخاطره جدی برای شهروندان است و در این رابطه اقدام سریع توسط مالک یا مالکین جهت رفع خطر با توجه به گزارشات کارشناسي سازمان مدیریت بحران و دیگر نهادهای مرتبط لازم است .
محسنی در پایان گفت : در رابطه با ملک کفش ملی ، مالکین با هماهنگی میراث فرهنگی امکان تهیه طرح های قابل اجرا جهت مقاوم سازی و مرمت را داشته و شهرداری منطقه ۱۲ ؛ طبق ضوابط و مقررات به محض تاییدیه طرح توسط میراث فرهنگی نسبت به صدور مجوز لازم اقدام خواهد نمود .

 کلمات کلیدی


captcha