انتقاد دکتر نوذرپور از نگاه تدارکاتچی به حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری/ باید به سمت معرفت زایی اجتماعی و فرهنگی شهروندان برویم
تاریخ: ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 16:48:56


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 31739 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۱۸:۴۲                 شهری و رفاهی

در مراسم معارفه معاون جدید اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ مطرح شد؛

انتقاد دکتر نوذرپور از نگاه تدارکاتچی به حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری/ باید به سمت معرفت زایی اجتماعی و فرهنگی شهروندان برویم


ایرانیان_شهردار منطقه 22 با انتقاد از نگاه تدارکاتچی به حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ ،تاکید کرد: در دوره جدید مدیریت شهری باید تلاش کنیم تا نگاه محتوایی به مباحث اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم. از اجرای برنامه های مراسم محور و مناسکی عبور کنیم و به سمت معرفت زایی اجتماعی، فرهنگی و دینی شهروندان با کمک متخصصین امر بپردازیم.


انتقاد دکتر نوذرپور از نگاه تدارکاتچی به حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری/ باید به سمت معرفت زایی اجتماعی و فرهنگی شهروندان برویم

شهردار منطقه 22 با انتقاد از نگاه تدارکاتچی به حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ ،تاکید کرد: در دوره جدید مدیریت شهری باید  تلاش کنیم تا نگاه محتوایی به مباحث اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم. از اجرای برنامه های مراسم محور و مناسکی عبور کنیم و به سمت معرفت زایی اجتماعی، فرهنگی و دینی شهروندان با کمک متخصصین امر بپردازیم.

به گزارش شبکه خبری ایرانیان، به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، طی مراسمی با حضور دکتر نوذرپور، سعید سفیری به سمت معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲منصوب و از زحمات دکتر دهداری پور سرپرست این حوزه تشکر و قدردانی شد.

در این نشست دکتر نوذرپور ضمن تقدیر از زحمات دکتر دهداری پور،گفت: اجرای برنامه های فرهنگی  در جامعه، بستگی به نوع نگاه ما به شهر دارد. اینکه شهر را صرفا مجموعه ای از ساختمان ها، معابر و تاسیسات شهری یا یک سازمان اجتماعی ببینیم، با یکدیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده شهر یک سازمان اجتماعی است و مردمی که در آن زندگی می کنند؛ به شهر هویت می دهد و فرهنگ مردم، شهرها را از هم ‌متمایز می کند.

شهردار منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه اجتماعی و فرهنگی متولیان زیادی وجود دارد و مسئولیت های قانونی متعددی برای هر یک از این نهادها و سازمانها تعریف شده است، آن چیزی که در این میان باید مدنظر قرار گیرد؛ ورود شهرداری به حوزه اجتماعی و فرهنگی با سایر دستگاهها متفاوت است. ورود شهرداری ها به حوزه فرهنگی و اجتماعی باید ورودی کمک کننده و موید سایر وظایفی باشد که بر عهده دارد.

نوذرپور با بیان اینکه اجرای  برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی توسط شهرداری ها باید برای کمک به ماموریت های دیگر شهرداری باشد، خاطرنشان کرد: توجه شهرداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی باید بیشتر به درون جامعه معطوف شود و نه صرفا بیرون آن. مدیران اجتماعی باید با احصا مشکلات و تعامل با سایر حوزه ها در راستای تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران قدم بردارند.

شهردار منطقه 22 در ادامه، با اشاره به تدوین برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به نظامنامه تدوین برنامه سوم، این رویکرد در مدیریت جدید شهر تهران وجود دارد که برنامه ریزی ها از محلات آغاز و به نواحی، منطقه و در آخر به شهر تعمیم داده شود. در این راه با درگیر کردن هیات امنای محلات و شورایاران با مفاد برنامه نویسی و برنامه ریزی و همکاری حوزه های اجتماعی و برنامه ریزی با یکدیگر، برنامه های اجتماعی از پایین به بالا تولید شود.

به گفته وی محله محوری از جمله اهدافی است که در تمامی دوره های مدیریت شهری مدنظر بوده اما به صورت جدی و  واقعی در دستور کار نبوده است .شورایاری ها در محلات شکل گرفته اما تا به امروز نتوانسته ایم مشارکت تمامی آحاد جامعه در اداره شهر را مهیا کنیم.

نوذرپور ایجاد بسترهای  مناسب برای حضور مردم در اداره شهر را یکی از بحث های مهم معاونت اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: اینکه مردم احساس کنند که در اداره امور شهر مشارکت دارند و نظرات آنها مورد توجه مدیران شهری قرار می گیرد و در سیاستگذاری شهری از نظرات آنها استفاده می شود، کمک خواهد کرد تا شهروندان در کمک و حمایت از مدیریت شهری فعالتر عمل کنند.

وی خاطرنشان  کرد: در دوره جدید مدیریت شهری باید  تلاش کنیم تا نگاه محتوایی به مباحث اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم. از اجرای برنامه های مراسم محور و مناسکی عبور کنیم و به سمت معرفت زایی اجتماعی، فرهنگی و دینی شهروندان با کمک متخصصین امر بپردازیم. از اینکه در حوزه اجتماعی، شهرداری تدارکاتچی متولیان فرهنگی شهر باشد؛ مخالفم. ورود شهرداری به این حوزه باید آگاهانه و در موضع سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا در راستای اجرای اهداف شهرداری باشد.

شهردار منطقه 22 در پایان گفت: دولت ها باید بپذیرند که برنامه های شهری باید متناسب با فرهنگ، آداب و رسوم و حتی اعتقادات دینی و مقتضیات محلی برای مردم تدوین شود. دولتها اجازه دهند مردم خودشان و برای خودشان برنامه ریزی کنند و شهرها باید بر اساس مقتضیات محلی ساخته شوند.

در این مراسم دکتر دهداری پور،گزارشی از فعالیتهای معاونت اجتماعی و فرهنگی در زمان سرپرستی خود در این حوزه ارائه کرد و سعید سفیری معاون جدید اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۲ نیز برنامه های خود را در این حوزه بیان کرد.

 کلمات کلیدی


captcha