تقدیر مدیرعامل کوثر از کارکنان شعبه ایل گلی در حادثه سرقت از شعبه
تاریخ: ۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 22:43:35


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 31796 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۹:۴۸                 بانک ، بیمه،بورس

تقدیر مدیرعامل کوثر از کارکنان شعبه ایل گلی در حادثه سرقت از شعبه


ایرانیان_دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر از کارکنان شعبه ایل گلی که با ذکاوت و هوش از منافع کوثر پاسداری نمودند، تقدیر کرد.


تقدیر مدیرعامل کوثر از کارکنان شعبه ایل گلی در حادثه سرقت از شعبه

به گزارش شبکه خبری ایرانیان، به نقل ازروابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ دکتر رضایی مدیرعامل کوثر در متن پیام تقدیر از کارکنان شعبه ایل گلی تبریز گفت: شما کارکنان شعبه ایل گلی به راستی ثابت نمودید که سرپنجه های اصلی موسسه هستید. شما همکاران گرانقدر، با دلیری و شجاعت حادثه ای که در حال تبدیل شدن به یک فاجعه بود را با هوش، ذکاوت و شجاعت خود خنثی نموده و از منافع کوثر پاسداری و افتخار آفرین شدید.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر افزود: همکاری مثبت و سازنده نیروی انتظامی و اقدامات به موقع آنها شایسته تقدیر است.
شایان ذکر است، روز شنبه 19/12/1396 شعبه گلی تبریز مورد سرقت قرار گرفت.کلمات کلیدی


captcha