گزارشی از عملکرد بانک ایران زمین در سال 95 بر اساس صورتهای مالی +جدول
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت: 16:08:47

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifکد خبر : 31902 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۱۶:۱۶                 بانک ، بیمه،بورس

گزارشی از عملکرد بانک ایران زمین در سال 95 بر اساس صورتهای مالی +جدول


ایرانیان ـ بانک ایران زمین در سال 95 ، زیان میلیارد تومانی خود را سبک کرده و این رقم را به 6 میلیارد تومان رسانده و با این اقدام توانست در آستانه خروج از زیان خالص و عملکردی قرار بگیرد.


گزارشی از عملکرد بانک ایران زمین در سال 95 بر اساس صورتهای مالی +جدول

به گزارش شبکه خبری ایرانیان، سپرده جمع آوری شده بانک ایران زمین در سال 95 بالغ بر 152 هزار و 314 میلیارد ریال بوده و نسبت به سال  94  که توانسته بود حدود 108 هزار و 675  میلیارد ریال  سپرده جمع کند بالغ بر  40 درصد رشد را تجربه کرده است .

بر اساس این میزان سپرده بانک ایران زمین 17 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کرده تا تمامی سپرده های  مردم نزد این  بانک ، توسط بانک مرکزی تضمین شده باشد
بر اساس این گزارش ، در سال 95 بدهی بانک ایران زمین به بانک مرکزی همانند سال 94  صفر بوده و بدهی به سایر بانکها نیز با کاهش 91 درصدی از مبلغ 4هزار و 508 میلیارد ریالی به9 رقم 411 میلیارد ریال رسید.

بانک ایران زمین در سال 95 اعلام کرده است که برای هر سهم 15 ریال زیان ساخته است . اما این مساله زمانی دارای اهمیت است که بدانیم زیان سال 94 این بانک برای هر سهم معادل 443 ریال بوده و این شرکت از این زیان 3 رقمی ، در آستانه خروج از زیان دهی قرار گرفته است .
بر این اساس در سال 94 این بانک  مبلغ یک هزار و 773 میلیارد ریال زیان خالص ساخته بود که در سال 95 این زیان را به 61 میلیارد ریال رساند .

جمع درآمدهای مشاع بانک در سال 95 حدود 24 هزار و 747 میلیاردرریال و جمع درآمدهای غیرمشاع بانک  نیز سه هزار و 568 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 94 بالغ بر 1859 درصد رشد داشته است ؛ هرچند در مجموع درآمد بانک کاهش 36 درصدی داشته است .

تسهیلات پرداختی بانک در سال 95 بیش از 22 هزار و میلیارد ریال برآورد شده که از این محل حدود 6هزار میلیارد ریال عایدی نصیب بانک شده است . سرمایه گذاری بانک نیز در سهام و اوراق بهادار  حدود 2 هزار و 799 میلیارد رریال محاسبه شده است .

در نهایت اینکه موجودی نقد بانک در پایان دوره سال 95 معادل یک هزار و 340 میلیارد ریال  بوده که نسبت به پایان سال 94 بیش از 75 درصد رشد داشته است .

 

 کلمات کلیدی


captcha