مکارم سرپرست شهرداری تهران شد
تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 02:42:45


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 32070 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳:۳۹                 شهری و رفاهی

درپی استعفای نجفی؛

مکارم سرپرست شهرداری تهران شد


سمیع الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران شد.


مکارم سرپرست شهرداری تهران شد

به گزارش شبکه خبری ایرانیان،در جلسه امروز شورای شهر استعفای محمدعلی نجفی پذیرفته شد و اعضای شورا، پیشنهادات خود را برای سرپرستی شهرداری تهران تا انتخاب شهردار بعدی ارائه کردند که در این میان ۱۴ نفر به سمیع الله مکارم رای دادند و یک نفر نیز به محمد حقانی رای داد.

مکارم پیش از این معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران بود.کلمات کلیدی


captcha