نوسازی المان های بازی و دستگاه های ورزشی بوستان های ورودی غربی پایتخت 
تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 02:41:29


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 32165 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۰۴:۴۵                 شهری و رفاهی

نوسازی المان های بازی و دستگاه های ورزشی بوستان های ورودی غربی پایتخت 


ایرانیان_معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه21 از اجرای عملیات سراسری نوسازی المان های بازی و دستگاه های ورزشی بوستان های ورودی غربی پایتخت به منظور افزایش سطح ایمنی وسایل ورزشی نصب شده در بوستان ها و همچنین ترغیب بیشتر شهروندان به ورزش در فضای مفرح بوستان های نواحی سه گانه این منطقه خبر داد.


نوسازی المان های بازی و دستگاه های ورزشی بوستان های ورودی غربی پایتخت 

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه21، سیاوش زابلی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با بیان خبر فوق گفت: ساماندهی المان های شهری و نگهداشت فضای سبز از ابتدای اسفندماه سال گذشته در قالب "اجرای طرح نگهداشت شهر" آغاز شده و اداره فضای سبز این معاونت هم اکنون نیز با هدف ایجاد پویایی و نشاط سیما و منظر شهری ورودی غربی پایتخت اقدام به نوسازی وسایل بازی و ست های ورزشی موجود در بوستان های نواحی سه گانه این منطقه کرده است.
زابلی در همین راستا با بیان این نکته که توجه به سیما و منظر شهری تاثیر بسزایی در بهبود روحیه و ایجاد نشاط در بین شهروندان دارد، افزود: همزمان با اجرای عملیات سراسری نوسازی وسایل بازی و ست های ورزشی موجود در بوستان های نواحی سه گانه منطقه21، وضعیت روشنایی بوستان ها نیز با بررسی پایه چراغ ها و المان های نوری در دستورکار قرار گرفت تا شهروندان برای تردد شبانه در سطح بوستان ها با مشکل مواجه نشوند.

 کلمات کلیدی


captcha