ابتکار مدیریتی طرح تشویقی و تنبیهی در شهرداری منطقه ۱۷
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت: 10:22:03


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3bf2091acd2153ee627e8ce6857c2d77.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gifکد خبر : 32166 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۲۰:۳۶                 شهری و رفاهی

برای اولین بار در شهرداری تهران:

ابتکار مدیریتی طرح تشویقی و تنبیهی در شهرداری منطقه ۱۷


ایرانیان_شهردار منطقه 17 در سلسله نشستهای برنامه ریزی مشارکتی، از ارزیابی عملکرد کارکنان در قالب برنامه مشارکتهای با رنگهای زرد و سبز خبر داد.


ابتکار مدیریتی طرح تشویقی و تنبیهی در شهرداری منطقه ۱۷

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 17، محسنی با اعلام این خبر افزود: برنامه مشارکتی با همکاری مدیران برای توسعه و پیشرفت منطقه در سه محور در حال برنامه ریزی ست و برنامه زمانی مشخصی هم برای نیل به آن تهیه شده که مطابق با این برنامه از همکاران عزیز خواهیم خواست تا با اجرای ماموریتها و وظایف، برنامه را پیش برند.

شهردار منطقه 17 با اشاره به ابتکار تشویقی به کار رفته در این برنامه گفت: در نظر گرفتیم که علاوه بر ابزار تشویقی و تنبیهی معمول و سازمانی برای انگیزه بخشی به همکاران، از رده بندی و ارائه کارتهای رنگی هم برای اجرای برنامه بهره ببریم. به این ترتیب که بر اساس عملکرد همکاران و مدیران در دوسطح، کارت زرد برای اخطار وکارت سبز برای تشویق در نظرگرفته شده تا کارکرد هر کدام از همکاران در جدول برنامه مشخص باشد و تاثیرگذاری هرکدام با رنگها سنجیده شود.

محسنی تصریح کرد: این برای نخستین بار در شهرداری تهران است که کارکرد وتاثیرگذاری هر یک از همکاران بر روی جدول و برنامه هدف، سنجیده شده تا هر کسی با رنگ اختصاص یافته، وضعیت خود را در تاثیرگذاری و اثربخشی بر سیستم بشناسد و بتواند برای پیشرفت خود و مجموعه، گامهای عملیاتی بردارد. گفتنی ست این طرح از سال نو آغاز شده و مراحل نخستین را می گذراند.کلمات کلیدی


captcha