ابتکار مدیریتی طرح تشویقی و تنبیهی در شهرداری منطقه ۱۷
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت: 00:48:51

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifکد خبر : 32166 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۲۰:۳۶                 شهری و رفاهی

برای اولین بار در شهرداری تهران:

ابتکار مدیریتی طرح تشویقی و تنبیهی در شهرداری منطقه ۱۷


ایرانیان_شهردار منطقه 17 در سلسله نشستهای برنامه ریزی مشارکتی، از ارزیابی عملکرد کارکنان در قالب برنامه مشارکتهای با رنگهای زرد و سبز خبر داد.


ابتکار مدیریتی طرح تشویقی و تنبیهی در شهرداری منطقه ۱۷

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 17، محسنی با اعلام این خبر افزود: برنامه مشارکتی با همکاری مدیران برای توسعه و پیشرفت منطقه در سه محور در حال برنامه ریزی ست و برنامه زمانی مشخصی هم برای نیل به آن تهیه شده که مطابق با این برنامه از همکاران عزیز خواهیم خواست تا با اجرای ماموریتها و وظایف، برنامه را پیش برند.

شهردار منطقه 17 با اشاره به ابتکار تشویقی به کار رفته در این برنامه گفت: در نظر گرفتیم که علاوه بر ابزار تشویقی و تنبیهی معمول و سازمانی برای انگیزه بخشی به همکاران، از رده بندی و ارائه کارتهای رنگی هم برای اجرای برنامه بهره ببریم. به این ترتیب که بر اساس عملکرد همکاران و مدیران در دوسطح، کارت زرد برای اخطار وکارت سبز برای تشویق در نظرگرفته شده تا کارکرد هر کدام از همکاران در جدول برنامه مشخص باشد و تاثیرگذاری هرکدام با رنگها سنجیده شود.

محسنی تصریح کرد: این برای نخستین بار در شهرداری تهران است که کارکرد وتاثیرگذاری هر یک از همکاران بر روی جدول و برنامه هدف، سنجیده شده تا هر کسی با رنگ اختصاص یافته، وضعیت خود را در تاثیرگذاری و اثربخشی بر سیستم بشناسد و بتواند برای پیشرفت خود و مجموعه، گامهای عملیاتی بردارد. گفتنی ست این طرح از سال نو آغاز شده و مراحل نخستین را می گذراند.کلمات کلیدی


captcha