بازديد دانش آموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي سراسر كشور برگزار ميشود
تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 13:04:07


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 32180 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۹:۰۱                 تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

هم زمان با هفته معرفي مشاغل؛

بازديد دانش آموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي سراسر كشور برگزار ميشود


ایرانیان_معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: با تامین منابع مالی مورد نیاز، یکشنبه هفته آینده بخشی از مطالبات داروخانه های خصوصی از این سازمان در کشور پرداخت می شود.


بازديد دانش آموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي سراسر كشور برگزار ميشود

سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور هم زمان با هفته مشاغل، بازديد دانشآموزي از بيش از 600 مركز آموزش فني و حرفهاي دولتي را از يكم تا يازدهم ارديبهشت ماه سال جاري به صورت هماهنگ كشوري برگزار ميكند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور، اطلاع رساني، هدايت و فراگير نمودن هرچه بيشتر آموزشهاي مهارتي در جامعه و همچنين ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مهارتآموزي در كشور و به ويژه در بين دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از ابزار كليدي و زيرساختي تحقق سياست ها و برنامههاي اشتغال و اقتصاد مقاومتي به شمار ميرود.

اين گزارش ميافزايد: با توجه به وجود توانمنديها، امكانات و ظرفيتهاي سختافزاري و نرمافزاري قابل توجه در مراكز آموزش فني و حرفهاي و ضرورت معرفي آنها به جامعه، برنامه «بازديد دانشآموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي» به صورت هماهنگ كشوري از يكم تا يازدهم ارديبهشت ماه، هم زمان با هفته معرفي مشاغل برگزار ميشود.

بنابر اين گزارش،  بازديد از مراكز آموزشي اين سازمان با تجهيزات كارگاهي و آموزشي و مربيان توانمند و با تجربه كه ارائه دهنده آموزشهاي مهارتي غير رسمي در كشور است، فرصت خوبي را در راستاي توسعه فرهنگ مهارت آموزي و معرفي آموزشهاي مهارتي منجر به اشتغال براي دانشآموزان فراهم ميكند.کلمات کلیدی


captcha