بازديد دانش آموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي سراسر كشور برگزار ميشود
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت: 23:51:33

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e7ca1e25f7dda63b22ecc16381025c75.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gifکد خبر : 32180 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۹:۰۱                 تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

هم زمان با هفته معرفي مشاغل؛

بازديد دانش آموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي سراسر كشور برگزار ميشود


ایرانیان_معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: با تامین منابع مالی مورد نیاز، یکشنبه هفته آینده بخشی از مطالبات داروخانه های خصوصی از این سازمان در کشور پرداخت می شود.


بازديد دانش آموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي سراسر كشور برگزار ميشود

سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور هم زمان با هفته مشاغل، بازديد دانشآموزي از بيش از 600 مركز آموزش فني و حرفهاي دولتي را از يكم تا يازدهم ارديبهشت ماه سال جاري به صورت هماهنگ كشوري برگزار ميكند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور، اطلاع رساني، هدايت و فراگير نمودن هرچه بيشتر آموزشهاي مهارتي در جامعه و همچنين ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مهارتآموزي در كشور و به ويژه در بين دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از ابزار كليدي و زيرساختي تحقق سياست ها و برنامههاي اشتغال و اقتصاد مقاومتي به شمار ميرود.

اين گزارش ميافزايد: با توجه به وجود توانمنديها، امكانات و ظرفيتهاي سختافزاري و نرمافزاري قابل توجه در مراكز آموزش فني و حرفهاي و ضرورت معرفي آنها به جامعه، برنامه «بازديد دانشآموزي از مراكز آموزش فني و حرفهاي» به صورت هماهنگ كشوري از يكم تا يازدهم ارديبهشت ماه، هم زمان با هفته معرفي مشاغل برگزار ميشود.

بنابر اين گزارش،  بازديد از مراكز آموزشي اين سازمان با تجهيزات كارگاهي و آموزشي و مربيان توانمند و با تجربه كه ارائه دهنده آموزشهاي مهارتي غير رسمي در كشور است، فرصت خوبي را در راستاي توسعه فرهنگ مهارت آموزي و معرفي آموزشهاي مهارتي منجر به اشتغال براي دانشآموزان فراهم ميكند.کلمات کلیدی


captcha