حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت: 06:41:19

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/65cc4e214eaefba88345b9224f2b04f2.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35d7203d3c9c45f931f2cd9f9a4fb19f.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/75cb6510d3da4c5b9222077e7a620014.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gifکد خبر : 32507 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۲:۴۷                 رسانه و مطبوعات

مسافربر باوجدان؛

حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم


ایرانیان_ راننده اتوبوس رانی خط چهارم ،حس وظیفه شناسی و امانت داری خود را در قبال تحویل کیف دستی و متعلقات با ارزش "خبرنگار یک ماهنامه علمی"انجام داده است.


حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم

به گزارش شبکه خبری ایرانیان،مهدی گلی اقدم ، 49 ساله و راننده اتوبوس تندرو در ناحیه ترمینال جنوب خط 4 پس از پیدا کردن شماره تلفن از داخل کیف ، پانزدهم اردیبهشت ماه و تماس با آن، کیف  را به صاحبش برمی گرداند .
اوبه خبرنگار(صاحب کیف) گفت:« هرگز به خودمان اجازه نداده ایم که مزه تلخ برخی کمبود محبت های مسافران در کار و اخلاقمان تأثیری بگذارد . چون ما با سختی  کارکرده ایم و از  سختی  هیچگاه نمی هراسیم و همیشه کوشیده ایم وظایف و خدمات خود را به نحو احسن انجام دهیم که نمونه اش رساندن وسایل جامانده به صاحبانش است.»کلمات کلیدی


captcha