حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت: 01:03:09

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/300d9ee66855713f610c15b987ea8850.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d17ded50dc2bff90b13f964a0924319c.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/0a44c19f1eba8b86a15c5f07289bd9e5.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f23866a749d0dbabe19c29e6a8122eb9.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e1af5374e0fd1358ea09b80ac968d0b8.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6019e160a72b1a326574b4f72da6a881.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ec231840d9dc36f99c331fb9bddbe985.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/62e9cd9dac8b05cb72c5ccd45fb8ecac.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/48de4dbd0c519474c2363843a7f1feed.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/dc9b98382af37fa7d7be990f3b8e8159.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/c37578393584213cbf9e616a8807e84a.gifکد خبر : 32507 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۲:۴۷                 رسانه و مطبوعات

مسافربر باوجدان؛

حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم


ایرانیان_ راننده اتوبوس رانی خط چهارم ،حس وظیفه شناسی و امانت داری خود را در قبال تحویل کیف دستی و متعلقات با ارزش "خبرنگار یک ماهنامه علمی"انجام داده است.


حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم

به گزارش شبکه خبری ایرانیان،مهدی گلی اقدم ، 49 ساله و راننده اتوبوس تندرو در ناحیه ترمینال جنوب خط 4 پس از پیدا کردن شماره تلفن از داخل کیف ، پانزدهم اردیبهشت ماه و تماس با آن، کیف  را به صاحبش برمی گرداند .
اوبه خبرنگار(صاحب کیف) گفت:« هرگز به خودمان اجازه نداده ایم که مزه تلخ برخی کمبود محبت های مسافران در کار و اخلاقمان تأثیری بگذارد . چون ما با سختی  کارکرده ایم و از  سختی  هیچگاه نمی هراسیم و همیشه کوشیده ایم وظایف و خدمات خود را به نحو احسن انجام دهیم که نمونه اش رساندن وسایل جامانده به صاحبانش است.»کلمات کلیدی


captcha