حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت: 08:10:02

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e7ca1e25f7dda63b22ecc16381025c75.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gifکد خبر : 32507 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ۰۲:۴۷                 رسانه و مطبوعات

مسافربر باوجدان؛

حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم


ایرانیان_ راننده اتوبوس رانی خط چهارم ،حس وظیفه شناسی و امانت داری خود را در قبال تحویل کیف دستی و متعلقات با ارزش "خبرنگار یک ماهنامه علمی"انجام داده است.


حس وظیفه شناسی و امانت داری راننده اتوبوس رانی خط چهارم

به گزارش شبکه خبری ایرانیان،مهدی گلی اقدم ، 49 ساله و راننده اتوبوس تندرو در ناحیه ترمینال جنوب خط 4 پس از پیدا کردن شماره تلفن از داخل کیف ، پانزدهم اردیبهشت ماه و تماس با آن، کیف  را به صاحبش برمی گرداند .
اوبه خبرنگار(صاحب کیف) گفت:« هرگز به خودمان اجازه نداده ایم که مزه تلخ برخی کمبود محبت های مسافران در کار و اخلاقمان تأثیری بگذارد . چون ما با سختی  کارکرده ایم و از  سختی  هیچگاه نمی هراسیم و همیشه کوشیده ایم وظایف و خدمات خود را به نحو احسن انجام دهیم که نمونه اش رساندن وسایل جامانده به صاحبانش است.»کلمات کلیدی


captcha