تسهیلات خرید لباس منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی برای کارکنان دولت فراهم شود
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت: 07:23:11

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e7ca1e25f7dda63b22ecc16381025c75.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gifکد خبر : 32517 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۲۲:۵۸                 زنان ،جوان و خانواده

قبادی:

تسهیلات خرید لباس منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی برای کارکنان دولت فراهم شود


ایرانیان_حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در طی نامهای به کمیسیون اقتصادی دولت با استناد بر ماده 9 قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه تسهیلات از سوی تمام دستگاههای مشمول قانون خدمات کشوری برای کارکنان خود جهت خرید پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی شد.


 تسهیلات خرید لباس منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی برای کارکنان دولت فراهم شود

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس قبادی در این نامه (که خطاب به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نوشته شده) با تاکید بر ضرورت جلوگیری از پرداختهای نقدی غیر هدفمند در این حوزه و به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت مفاد قانونی توسط دستگاهها، آمادگی خود را برای ارائه پیشنویس آییننامه اجرایی ماده 9 قانون ساماندهی جهت تصویب در هیات وزیران اعلام کرد.
بنابراین گزارش و به استناد ماده 9 قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی " کلیه دستگاهها مکلفند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی خود جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی و اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس را در اختیار کارکنان خود قرار دهند."کلمات کلیدی


captcha