حق معیشت كولبران به رسمیت شناخته نمی شود
تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 13:04:32


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 33086 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۲۰:۰۶                 استانها

نماینده استان آذربایجان غربی درشورای عالی استانها:

حق معیشت كولبران به رسمیت شناخته نمی شود


ایرانیان_احمدزاده گفت: حق معیشت کولبران به رسمیت شناخته نمی شود. در این حوزه استان آذربایجان غربی با یک بحران جدی روبه رو شده است چراکه درصد بالایی از استان مشغول کولبری هستند.


حق معیشت كولبران به رسمیت شناخته نمی شود

به گزارش شبکه خبری ایرانیان،به نقل از روابط عمومی شورای عالی استانها ،مصطفی احمدزاده نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استانها با بیان اینکه استان متبوعش با 3 کشور هم مرز است گفت: در نوار مرزی غرب استان ده ها هزار نفر تنها راه معیشت و تامین حداقل های زندگی شان کولبری است.


وی گفت: متاسفانه در نتیجه سیاست های اخیر بازارچه های مرزی بسته شده اند و هیچ گونه همکاری صورت نمی گیرد و به تبع آن کولبران در معیشت خود با مشکل مواجه شده اند.


این عضو شورای عالی استانها ادامه داد: حق معیشت کولبران به رسمیت شناخته نمی شود و شاهد صحنه های ناخوشایندی هستیم. در این حوزه استان ما با یک بحران جدی روبه رو شده است چراکه درصد بالایی از استان مشغول کولبری هستند.


احمدزاده با بیان اینکه از یک طرف مرز بسته می شود و کولبری جرم انگاری می شود تاکید کرد: از طرفی دیگر هیچ گونه اشتغال زایی صورت نمی گیرد و هیچ راهی برای آن ها لحاظ نمی شود.


وی در پایان تاکید کرد: از همکاران شورای عالی استانها درخواست می شود از تمامی ظرفیت خود با تعامل دولت و مجلس علی الخصوص وزارت کشوربرای حل وفصل این معضل جدی گام های موثری بردارد.


انتهای پیامکلمات کلیدی


captcha