ارزش معاملات از 5200 میلیارد ریال عبور کرد
تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 01:36:36


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 33146 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰۹:۰۱                 بانک ، بیمه،بورس

با ادامه رشد نماگرهای بورس تهران:

ارزش معاملات از 5200 میلیارد ریال عبور کرد


ایرانیان_در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 29 خرداد ماه، در 115 هزار دفعه، تعداد 2 میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 5 هزارو 286 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 383 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.


ارزش معاملات از 5200 میلیارد ریال عبور کرد

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل ازروابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 1970 واحد افزایش به رقم 106504 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 1902 واحد افزایش به رقم 77770 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1540 واحد افزایش رقم 215520 واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گسترش نفت و گاز پارسیان، چادرملو، گل گهر، مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری غدیر، پالایش نفت بندرعباس و  بانک صادرات ایران به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را ملی صنایع مس ایران، بانک کارآفرین(وکار2)، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، ماشین سازی اراک، چادرملو، زامیاد، مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، ایران خودرو دیزل و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به نام خود ثبت نام کردند.

بازگشایی و توقف نماد معاملاتی

توقف نماد (فولاد1)، (وسپه1)، (کاوه1)، (وغدیر1)، (فاسمین1)، (کگل1)، ‌ (وغدیر1)، (فاسمین1)،  (کگل1)،  (ومعادن1)، (چفیبر1)، (چدن1)، (کنور1)  به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان(فولاد1)، سرمایه‌گذاری‌ سپه‌(وسپه1)، فولاد کاوه جنوب کیش(کاوه1)، سرمایه‌گذاری‌غدیر (وغدیر1)، کالسیمین‌(فاسمین1)، گل گهر(کگل1)، توسعه‌معادن‌وفلزات‌(ومعادن1)، فیبر ایران‌(چفیبر1)، تولیدی چدن سازان(چدن1)، وسعه معدنی و صنعتی صبانور(کنور1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (پارسیان1)، ‌(خاور1)  به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

 نماد معاملاتی شرکت بیمه پارسیان(پارسیان1)، ایران‌ خودرودیزل‌(خاور1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (وبصادر1)، (تکنو1)، (دپارس1)، (کماسه1)، (فرآور1)، پتروشیمی جم(جم1)  به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت بانک صادرات ایران(وبصادر1)، تکنوتار(تکنو1)، پارس‌ دارو(دپارس1)، تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌(کماسه1)، فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌(فرآور1) و پتروشیمی جم(جم1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای معاملاتی(کمنگنز)،(خزر)،(کخاک)،(چافست)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های معادن منگنز ایران(کمنگنز)،فنرسازی زر(خزر)،صنایع خاک چینی ایران(کخاک)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی،افست(چافست)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهند شد.

توقف نماد معاملاتی (کگلح1)

نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(کگلح1) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف گردید.

بازگشایی نماد معاملاتی (فملی)

نماد معاملاتی شرکت ملی صنایع مس ایران(فملی)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(فاراک)،(مرقام)،(خموتور)،(خاور)

نماد معاملاتی شرکت های ماشین‌ سازی‌ اراک‌(فاراک)،ایران‌ارقام‌(مرقام)، موتورسازان ‌تراکتورسازی ‌ایران‌(خموتور)و ایران‌ خودرودیزل‌(خاور)،با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(خکار)،(شبهرن)،(شبهرنح)

نماد معاملاتی شرکت های ایرکا پارت صنعت(خکار)، نفت‌ بهران‌(شبهرن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' و نماد معاملاتی حق تقدم شرکت نفت بهران(شبهرنح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 106 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 106 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 38 میلیون و 968 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 394 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه     

در بازار اوراق مشتقه تعداد 810  قرارداد به ارزش بیش از 224 میلیون و 400 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.کلمات کلیدی


captcha