بانک آینده بیش از 2 (دو) هزار فقره وام ازدواج اعطا کرده است
تاریخ: ۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 12:27:13


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 33156 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۱۱:۴۵                 بانک ، بیمه،بورس

در سه ماه نخست سال 1397؛

بانک آینده بیش از 2 (دو) هزار فقره وام ازدواج اعطا کرده است


ایرانیان_بانک آینده، در سه ماه نخست سال 1397، بیش از 2 (دو) هزار فقره وام قرضالحسنه ازدواج، به متقاضیان اعطا کرده است.


بانک آینده بیش از 2 (دو) هزار فقره وام ازدواج اعطا کرده است

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،بانک آینده، با اشاره بر ضرورت توزیع بهینه تسهیلات و اهمیت عدالت توزیعی به موازات افزایش تعداد شعب جدید خود در سراسر کشور، اعلام کرد: با ایجاد زیرساختهای ضروری و اخذ تأیید بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون 140 شعبه از 202 شعبه بانک آینده، به «سامانه ازدواج»، متصل شدهاند.
گفتنی است؛ در چارچوب عمل به مسئولیت اجتماعی، امر تسهیل و تسریع در پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج به متقاضیان و جوانان در مناطق کمتر برخوردار، در دستور کار بانک آینده قرار گرفته و در همین راستا، اخذ موافقت در خصوص 313 زوج تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، در استان هرمزگان در حال پیگیری است.
بانک آینده، همچنین با تأکید بر این که طبق روال تعریف شده برای سال 1396 و با مراقبت و نظارت مستمر مدیریت شعب، تلاش می کند؛ روند عدم وجود صف انتظار برای اعطای خدمات و تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج، حفظ شود. بانک آینده، با سرافرازی، اعلام کرد: هیچگونه پرونده پرداخت تسهیلات ازدواج از سال گذشته (1396)، در حال حاضر مفتوح و در دست اقدام نیست و تسهیلات تقاضا شده کُلاً، پرداخت شده است.

 کلمات کلیدی


captcha