تعطیلی باجه عصر شعب بانک پارسیان در شهرستان ها
تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت: 13:11:35


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/933a850dc83ab25801cb6d66fcad2b9c.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4ecb4617a6b0ea323ee8fa232ae5e450.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 33504 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۹:۱۱                 بانک ، بیمه،بورس

تعطیلی باجه عصر شعب بانک پارسیان در شهرستان ها


ایرانیان_فعالیت باجه عصـرکلیه شـعب بانک پارسیان به اسـتثناي شعب استان تهران از روز شنبه 23 تیرماه لغایت پایان شهریور ماه سالجاري لغومی گردد.


تعطیلی باجه عصر شعب بانک پارسیان در شهرستان ها

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ بدلیل افزایش بیش از اندازه گرمی هوا و به منظور صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف انرژی، باجه عصـرکلیه شـعب بانک پارسیان به اسـتثناي شعب استان تهران از روز شنبه 23 تیرماه  لغایت پایان شهریور ماه سالجاري تعطیل می باشد.

 کلمات کلیدی


captcha