اتاق فکر زنان سرپرست خانوار در شمال تهران تشکیل شد
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت: 21:29:10


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4ecb4617a6b0ea323ee8fa232ae5e450.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 33627 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۲۱:۲۰                 شهری و رفاهی

برای رفع چالش شهر در برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران:

اتاق فکر زنان سرپرست خانوار در شمال تهران تشکیل شد


ایرانیان_اتاق فکر زنان سرپرست خانوار با هدف رفع چالش های شهر در برنامه 5 ساله سوم شهر تهران ، تشکیل و موضوعات و مشکلات این قشر از جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


اتاق فکر زنان سرپرست خانوار در شمال تهران تشکیل شد

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهندس محمد مرادی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری این منطقه با بیان خبر فوق اظهار داشت: در ادامه فرایند مشارکت ذینفعان منطقه، در تدوین برنامه پنجساله سوم شهر تهران معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه یک اقدام به  برگزاری اتاق فکر با تشکیل کارگروه تخصصی با حضور  معاون ، مدیران برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه، مشاور علمی و نمایندگان زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از ذینفعان مهم منطقه ،نمود.
وی گفت: در این اتاق فکر، زنان سرپرست خانوار به ارائه مسائل و مشکلات جامعه زنان، کودکان و فرزندان شهر پرداختندو عدم ثبات در طرح های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، ارتقاء سلامت جسمی و روحی ، کمبود امکانات فرهنگی، تفریحی و ورزشی مناسب در شهر ، عدم تامین مسکن امن با هزینه مناسب، عدم آموزش و آگاهی زنان جامعه از قوانین مدنی و....را از مهمترین مشکلات زنان سرپرست خانوار دانستند.
مرادی گفت: استراتژی مدیریت شهری در تدوین برنامه ریزی پنج ساله سوم شهر تهران، شنیدن و تاثیرپذیری نظرات و دیدگاه های شهروندان در برنامه عملیاتی منطقه، است چرا که مشارکت ذینفعان و بازیگران کلیدی شهر، می تواند برنامه ای صحیح و قابل اجرا را فراهم آورد که سرمنشا خیر و توسعه صحیح در شهر تهران باشد.
وی در ادامه افزود: گام بعدی، دسته بندی و اولویت بندی تمامی مسائل و موضوعات کلیدی احصاء شده از ذینفعان و تأثیر مستقیم آن در تدوین برنامه های عملیاتی منطقه خواهد بود

 کلمات کلیدی


captcha