افزایش 21درصدی تعامل دوسویه شهروندان و مدیریت شهری
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷ ساعت: 21:33:03


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/4ecb4617a6b0ea323ee8fa232ae5e450.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 33683 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۷:۵۸                 شهری و رفاهی

در سه ماهه نخست سال جاری صورت گرفت:

افزایش 21درصدی تعامل دوسویه شهروندان و مدیریت شهری


ایرانیان_شهردار منطقه 17 از افزایش 21درصدی تماس و تعامل شهروندان با مدیریت شهری در قالب سامانه 1888 خبر داد.


افزایش 21درصدی تعامل دوسویه شهروندان و مدیریت شهری

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 17، امیر محسنی با اشاره به تماس مستمر شهروندان با این سامانه گفت: سامانه 1888 که به نظارت مردمی اختصاص دارد می تواند نقش بسزایی در تعامل شهروند و مدیریت شهری داشته باشد. تماس شهروندان به این سامانه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، بیش از 21درصد افزایش داشته که نشان از تعامل مستمر و دوسویه میان دو گروه دارد.

محسنی با اشاره به ارتقا کیفیت این پیام ها گفت: برابر بررسی صورت گرفته تعداد 167پیام در سه ماهه اول سال 97 در کارتابل منطقه به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 96 (139 پیام ) حدود 21درصد افزایش در میزان ثبت پیام را شاهد می باشیم که 01/94 درصد پیامها در قالب انتقاد و4/79درصد تقدیر و1/2 درصد شکایت از عملکرد منطقه می باشد . در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 12/97 درصد  از پیامها در قالب انتقاد و 2/16 درصد تقدیر و تشکر از عملکرد زیر واحد های اجرایی منطقه می باشد.

گفتنی ست دربررسی پیام دهندگان ، 28/91 درصد پیامها توسط شهروندان عادی و 72/8 درصد پیامهای 1888 نیز توسط ناظرین افتخاری به ثبت رسیده است  که با برگزاری جلسات آموزشی و جذب ناظرین افتخاری باید میزان مشارکت شهروندان و علی الخصوص ناظرین افتخاری را افزایش و بهبود بخشید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17، امیر محسنی با اشاره به تماس مستمر شهروندان با این سامانه گفت: سامانه 1888 که به نظارت مردمی اختصاص دارد می تواند نقش بسزایی در تعامل شهروند و مدیریت شهری داشته باشد. تماس شهروندان به این سامانه در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، بیش از 21درصد افزایش داشته که نشان از تعامل مستمر و دوسویه میان دو گروه دارد.

محسنی با اشاره به ارتقا کیفیت این پیام ها گفت: برابر بررسی صورت گرفته تعداد 167پیام در سه ماهه اول سال 97 در کارتابل منطقه به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 96 (139 پیام ) حدود 21درصد افزایش در میزان ثبت پیام را شاهد می باشیم که 01/94 درصد پیامها در قالب انتقاد و4/79درصد تقدیر و1/2 درصد شکایت از عملکرد منطقه می باشد . در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 12/97 درصد  از پیامها در قالب انتقاد و 2/16 درصد تقدیر و تشکر از عملکرد زیر واحد های اجرایی منطقه می باشد.

گفتنی ست دربررسی پیام دهندگان ، 28/91 درصد پیامها توسط شهروندان عادی و 72/8 درصد پیامهای 1888 نیز توسط ناظرین افتخاری به ثبت رسیده است  که با برگزاری جلسات آموزشی و جذب ناظرین افتخاری باید میزان مشارکت شهروندان و علی الخصوص ناظرین افتخاری را افزایش و بهبود بخشید .کلمات کلیدی


captcha