ارائه گزارش درباره چالش‌های نظام بانکی
تاریخ: ۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت: 22:40:57


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ede9e18bbec418d37d50a61b7299e6be.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d13ef1e5d56c37691800e1d143a4cd68.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8848a3b2b8dd97d3eb4fcc4c103fbf8a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f16fa9e0c1b759766d0e18bc654696d7.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d2f0a7e45c15fab466ca12e2d3c080a0.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/6cd9eb56150b3570446150c6d32511e1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f19d73f140d13c7c82db2fe55614e59d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/186f9feb45e4c47157ab54527849ffa3.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1f4c750d1cdc1a2d68fd4636aef8c58d.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3a5f67cb3fb26842fd511e6d85a9436a.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8df1f56fc189e582eca3e43e8238bc0e.jpgکد خبر : 35595 || تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۸:۰۲                 بانک ، بیمه،بورس

پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی؛

ارائه گزارش درباره چالش‌های نظام بانکی


ایرانیان_اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی تأکید کردند.


ارائه گزارش درباره چالش‌های نظام بانکی

به گزارش شبکه خبری ایرانیان  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه صبح شنبه به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور، بانک مرکزی نیز موظف شد که پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند.
همچنین در این جلسه، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری سهام مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی به بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری تأکید کردند.کلمات کلیدی


captcha