حجم منابع بانک صادرات ایران از یک هزار و ٥٨٨ هزار میلیارد ریال گذشت / افزایش ٥٠ درصدی منابع ارزان‌قیمت بانک
تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت: 02:10:16


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/d7dee89c07fbb62d88f6f683b1b326ec.jpgکد خبر : 39460 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۲۰:۲۰                 بانک ، بیمه،بورس

​طی سال ٩٧؛

حجم منابع بانک صادرات ایران از یک هزار و ٥٨٨ هزار میلیارد ریال گذشت / افزایش ٥٠ درصدی منابع ارزان‌قیمت بانک


ایرانیان_منابع سپرده بانک صادرات ایران در سال ٩٧ از یک هزار و ٥٨٨ هزار میلیارد ریال فراتر رفت.


حجم منابع بانک صادرات ایران از یک هزار و ٥٨٨ هزار میلیارد ریال گذشت / افزایش ٥٠ درصدی منابع ارزان‌قیمت بانک

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، منابع سپرده‌ای این بانک در پایان سال ٩٧ با 22/4 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال ٩٦، به یک هزار و ٥٨٨ هزار میلیارد ریال رسید که نشان از روند مثبت برنامه‌های عملیاتی این بانک در راستای تجهیز بهینه منابع، کاهش مطالبات غیرجاری و کند کردن آهنگ زیان‌دهی بانک در سال ٩٧ بوده است.
در پایان سال ٩٧ حجم منابع ارزان قیمت بانک صادرات ایران نیز با 49/67 درصد افزایش روبرو شد و از ٤٢٨ هزار میلیارد ریال گذشت. افزایش منابع ارزان قیمت به عنوان یکی از استراتژی‌های مهم این بانک در راستای کاهش قیمت تمام شده پول و هدایت منابع با اثرگذاری بیشتر به بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد کشور صورت گرفته است.
بهای تمام شده پول طی سال ٩٧ در بانک صادرات ایران با ١٠ درصد کاهش مواجه شد که رعایت اصول و مقررات بانک مرکزی در خصوص رعایت نرخ سود و پرهیز از دامن زدن به مسابقه سپرده‌پذیری‌های گران از جمله عوامل تحقق این هدف بوده است.کلمات کلیدی


captcha