دیپلماسی آمریکایی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی
تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: 09:15:21


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/46c01fe9851eb995ad00fd219e418860.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/aa51cea113fd051de3c50ce157629974.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 41155 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۲:۱۴                 بین الملل

سخنگوی وزارت امورخارجه:

دیپلماسی آمریکایی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی


ایرانیان_سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: دیپلماسی در قاموس آمریکا یعنی تحریم وتروریسم اقتصادی.


دیپلماسی آمریکایی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ، موسوي در واکنش به جوسازی های اخیر مقامات آمریکایی بویژه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا که گفت "ایران باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد" اظهار داشت: ایران دیپلماسی را با دیپلماسی و فشار را با مقاومت پاسخ می دهد؛ ولی ظاهرا در قاموس دولتمردان آمریکایی دیپلماسی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی! ما تاکنون چیزی جز تحریم های غیر قانونی، جنگ و تروریسم اقتصادی از دولت آمریکا ندیده ایم که به آن پاسخ گوئیم.کلمات کلیدی


captcha