تصویب ماده ۷ و ۸ لایحه تجارت
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: 20:41:06


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 42512 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۱:۴۰                 بانک ، بیمه،بورس

مصوبات جلسه علنی مجلس؛

تصویب ماده ۷ و ۸ لایحه تجارت


ایرانیان_نمایندگان مجلس ضمن تصویب ماده ۷ و ۸ لایحه تجارت، تعریف قرارداد تعهد یک طرفه را نيز مشخص کردند


تصویب ماده ۷ و ۸ لایحه تجارت

به گزارش شبکه خبری ایرانیان؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست امروز مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۷ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده موافقت کردند.
بر اساس ماده ۷ این لایحه؛ تعهد یک طرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
نمایندگان همچنین ماده ۸ این لایحه را با ۱۳۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس ماده ۸ این لایحه؛ در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.

طرفین قرارداد مسئول اعتمادسازی در جریان انعقاد قرارداد‌ها هستند
نمایندگان مجلس طرفین قرارداد‌ها را مسئول اعتمادسازی برای یکدیگر در جریان انعقاد قرارداد و در صورت نیاز جبران خسارت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شده بود با ماده ۱۲ این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۲ این لایحه: طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی‌توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.
همچنین نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۳ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۱۳ این لایحه آمده است: رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
در ادامه نیز نمایندگان با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۴ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۱۴ نیز آمده است: هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی‌ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد و هزینه‌هایی را متحمل شود، شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده، مسؤول خسارات وارد شده است.

تعیین تکلیف نحوه اخطار در قرارداد‌های تجاری در مجلس
نمایندگان مجلس بر اساس ماده ۹ و ۱۰ قراداد‌های تجاری، نحوه اخطار در قرارداد‌های دوجانبه را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۹ این لایحه آمده است: در این قانون «هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.
دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود. نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد.
فقط در ماده ۹ این لایحه واژه محسوس به جای ملموس تغییر کرد.
همچنین نمایندگان ماده ۱۰ این لایحه را نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بر اساس ماده ۱۰؛ کلیه اخطار‌های مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
تبصره - مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست با ابراز قصد دیگر است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۱- اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
تبصره- چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد با اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.

تعریف قرارداد دو تعهدی و تک تعهدی برای تجارت

نمایندگان مجلس در جلسه علني امروز قرارداد‌های دوتعهدی و تک تعهدی را برای لایحه تجارت تعریف کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۶ این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۶ این لایحه آمده است؛ قرارداد ممکن است در تعهدی با تک تعهدی باشد، قرارداد در تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرد، بدون آن که متعهدله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
شورای نگهبان کلیات لایحه تجارت - قرارداد‌های تجارتی را برای بررسی در صحن علنی به مجلس برگردانده است.
این لایحه در گذشته به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی تنها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

انعقاد قرارداد به هر وسیله و بدون هیچ تشریفاتی قابل اثبات است

با تصویب نمایندگان مجلس اثبات انعقاد قرارداد بدون هیچ تشریفاتی و به هر وسیله‌ای از جمله شهادت شهود ممکن شد

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۵ این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ این لایحه آمده است: انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ر یاست آقای لاریجانی آغاز شد.

دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی.

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم.

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم.

ادامه دارد...کلمات کلیدی


captcha