بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح 1398 (21 سپتامبر 2019)