جشنواره فیلم رشد با الگوی «ثبت‌نام-رايگان» خداحافظی کرد