پدیده‌ی جزایر گرمایی در کلان شهرهای جهان مخرب تر ازجنگ است
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: 09:30:53


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/35c68e219b5536f7034655e958fe5d41.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/644a2d109b66e938a6c65cb260a201b7.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 43030 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۸:۵۳                 ایثارو مقاومت

شهردار تهران در آئین گرامیداشت روز «جهانی صلح»:

پدیده‌ی جزایر گرمایی در کلان شهرهای جهان مخرب تر ازجنگ است


ایرانیان_پیروز حناچی گفت: امسال یونسکو روزجهانی صلح را به اصلی ترین تهدید کره‌ی زمین اختصاص داده است، موضوع گرمایش و پدیده‌ی جزایر گرمایی درکلان شهرهای جهان و افزایش دمای کره زمین همه چیز را تحت تاثیرخود قرارداده است، می تواند به عنوان یکی ازاصلی ترین تهدیدها شاید مخرب ترازجنگ های زمینی هم هست تبدیل شود.


پدیده‌ی جزایر گرمایی در کلان شهرهای جهان مخرب تر ازجنگ است

به گزارش شبکه خبری ایرانیان ؛ پیروزحناچی شهردار تهران با حضور درآئین گرامیداشت روز«جهانی صلح» شنبه ۳۰ شهریورماه۹۸ درتالار خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: مکانی که در آن قرار داریم یکی از مکان های ارزشمند است که دلاوری های رزمندگان دوران دفاع مقدس را به ما یادآوری می کند و این مکان همه ما را در روز جهانی صلح گرد هم آورده تا پیام صلح ایرانیان را به جهانیان برسانیم.

وی گفت: جنگ موضوعی نیست که باعث افتخارباشد چون هیچ جنگی آبادانی را با خودش به بار نیاورده است، جنگ ها در طول تاریخ بین ملت ها اتفاق افتادند هرچند که برخی از کشورها در پی جنگ هستند اما عده ای هم در بین این کشورها هستند که خواهان صلح هستند تا مردم روی آرامش و صلح و دوستی را به خود ببینند.

وی افزود: موزه انقلاب اسلامی یادگار دوران دفاع مقدس است زمانیکه عراق جنگ را بر ملت ایران تحمیل کرد، مردم این سرزمین به دنبال برقرارصلح و دوستی با مردم کشورهای دیگر بودند.

وی تصریح کرد: امسال یونسکو روزجهانی صلح را به اصلی ترین تهدید کره‌ی زمین اختصاص داده است، موضوع گرمایش و پدیده‌ی جزایر گرمایی درکلان شهرهای جهان و افزایش دمای زمین همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است، می تواند به عنوان یکی ازاصلی ترین تهدیدها شاید مخرب ترازجنگ های زمینی هم هست تبدیل شود تغییراتی که ابعاد تاثیرگذاری آن بر این کره‌ی محدود شناخته شده نیست و‌ ما در حال درک کردن آثار اولیه‌ی آن هستیم.

وی با اشاره به عقبه تاریخی ایرانیان که  درگذشته با فرهنگ، اندیشه و ادبیات به موضوع صلح پرداخته اند، اظهار داشت: درکتاب تاریخی ایران کهن کتابی به نام اسکندرنامه و اقبال نامه مرحوم گنجوی داریم در این کتاب دربخشی اشاره می کند به عبور سپاه اسکندر به ایران عبارت های جالب و تامل برانگیزی نسبت به جوامعی که به صلح می رسند وجود دارد.

دراقبال نامه مرحوم گنجوی آمده است که اسکندر به منطقه ای میرسد که می بیند گله ها در دشت رها هستند مردم در زندگی اشان هیچ مشکلی ندارند و امنیت در همه جا فراهم است وقتی یکی از سربازانش به یکی از باغ ها دستی میزند و میوه ای می چیند عکس العمل این کار راهم مشاهده می کند. در شعر چنین آمده است:

پیدار شد شهری آراسته                                                    چو فردوسی از نعمت و خواسته

چو آمد به دروازه‌ی شهر تنگ                                        ندیدش دری ز آهن و چوب و سنگ

 دکان ها بسی یافت آراسته                                               در و قفل از او جمله بر خواسته

و خودش و سپاهیانش از کسانیکه  در این سرزمین بودند سوال می کنند که این وضعیت امروز شما علتش چیست؟

 

شهانی نه و صد هزاران گله                                          گله کرده بر کوه و صحرا یلهپ

مقیمان جواب می دهند که                                            چو پرسیدی از حال ما نیک و بد

همین طور توضیح می دهند و به اینجا می رسند که :

ندارد زما کثر مال بیش                                                         این ماجرا ادامه دارد و

اگر چه در سروده هاي نظامي گنجوي که عدالت را در آثار خود پي مي گيرد، گاه خسرو در قالب حاکم آرماني جلوه گر مي شود و بهرام نيز گاه همانند پادشاه شهر آرماني عمل مي کند، اسکندر به دليل جمع کردن صفات سه گانه ي پيامبري، پادشاهي و فيلسوفي، جايگاهي ممتاز يافته است.

اسکندر درکشورگشايي و سفر به دور جهان، به شهر زيبايي يا شهر نيکان مي رسد؛ اين شهر از نظر اجتماعي، جامعه اي بي طبقه است که نه فرا دست دارد نه فرودست و از نظر سياسي، نه داراي دولتي است و نه رئيس و داروغه اي و نه قفل و بندي ولي در عين حال مردم آن سخت پاي بند اخلاق و داراي امنيت هستند، با سرشتي پاک و بدون ياوه گويي، از نظر اقتصادي، زندگي مردم ساده و معتدل است، اما در آن فقر وجود ندارد و پايه ي اقتصاد آن بر کشاورزي بنا شده و معاملات آن به صورت پاياپاي است:

از آن مرحله، سوي شهري بتافت                                  که بسيار کس جُست و آن را نيافت

همه راه پر باغ و، ديوار ني                                           گله در گله، کس نگه دار ني

پديدار شد شهري آراسته                                              چو فردوسي از نعمت و خواسته

اسکندر شگفت زده گرديد و مقيمان اين شهر، در برابر پرسش اسکندر، شهر نيکان را چنين وصف

مي کنند:

چنان دان حقيقت که ما، اين گروه                                    که هستيم ساکن در اين دشت و کوه

درِ کج روي بر جهان بسته ايم                                          ز دنيا بدين راستي، رَسته ايم

دروغي نگوييم در هيچ باب                                            به شب باژگونه نبينيم خواب

چو عاجز بوَد يار، ياري کنيم                                            چو سختي رسد، بردباري کنيم

گر از ما کسي را زياني رسد                                            وز آن رخنه ما را نشاني رسد

برآريمش از کيسه ي خويش، کام                                     به سرمايه ي خود، کنيمش تمام

ندارد ز ما کس ز کس، مال بيش                                     همه راست قِسميم در مال خويش

شماريم خود را همه، همسران                                              نخنديم بر گريه ي ديگران

ز دزدان نداريم هرگز هراس                                        نه در شهر شِحنه، نه در کوي پاس

نداريم در خانه ها، قفل و بند                                              نگهبان نَه، با گاو و با گوسفند

سخن چيني از کس نياموختيم                                             ز عيب کسان، ديده بَر دوختيم

به غم خواري يکديگر، غم خوريم                                       به شادي، همان يارِ يکديگريم

پسِ کس نگوييم چيزي نهفت                                         که در پيش رويَش، نياريم گفت

تجسس نسازيم کاين کس چه خورد!                               فغان بر نياريم کان را چه کرد!

کسي گيرد از خَلق با ما قرار                                      که باشد چو ما پاک و پرهيزگار

چو از سيرتِ ما دگرگون شود                                     ز پرگار ما زود بيرون شود  

اقتصاد اين شهر بر محور کشاورزي است و از دام داري و شکار نيز استفاده مي کنند، معاملات پاياپاي است و پول کاربرد ندارد. اسکندر رسيدن به آن شهر و ديدن آن مرحله را، پايان کار خود تلقي مي کند:

مرا بس شد از هر چه اندوختم                                              حسابي کزين مردم آموختم

فرستادنِ ما به دريا و دشت                                                بدان بود تا بايد اين جا گذشت

در رأس جامعه ي آرماني نظامي گنجوي، اسکندر قرار دارد که پادشاهي و شهرياري، فلسفه و حکمت و نبوت و پيامبري را در خود جمع کرده است.

شهر نيکان جامي، تقليد و اقتباسي از شهر زيبايي نظامي گنجوي است، زيرا در خردنامه ي وي نيز، اسکندر هنگام سفر به شهري مي رسد که در آن خوبي ها هويدا و زشتي ها ناپديدند، مردم همه صادق اند و امين، عدالت و امنيت در آن حاکم است ولي حاکم نگهبان و محتسِب ندارد و زمين حاصل خيز است و جهان پر نعمت. اين جامعه ي فاضله، جامعه ي عدل و انصاف است ولي به دليل اقامه ي عدل توسط مردم، چنين جامعه اي به رئيس سياسي احتياج ندارد. به عقيده ي آنان اگر بودن رئيس در جايي ضرورت پيدا کرده، به دليل آن است که خود افراد به يکديگر ظلم و اجحاف مي کنند. بنابراين، در صورتي که اعضاي جامعه از تعدي به يکديگر دست بردارند، جامعه به رئيس نيازي نخواهد داشت:

 

به هر در فرو بُرده کوري مغاک                                          که بيننده را، زان شده سينه چاک

به خاک، اَر سپاري يکي دانه جو                                          دهد هفتصدت باز، وقتِ درو

پي رفع ظلم است، گفتند شاه                                                 ز ظلم اين ولايت بوَد در پناه

زرِ عدل از ظلم گيرد عيار                                                  چو ظالم نباشد به عادل چه کار  

خواستم اشاره ای کنم که متقارن شدن روز جهانی صلح  در سرزمین مادری ما ایران یادآور صلح دوستی ایرانیان است با وجودی که هجمه های دشمنان از هر سو به این سرزمین تمامی نداشته چه در گذشته و چه امروز و حال جنگ می توانست به عنوان یک تهدید برای ما باشد که با پایمردی دلیر مردان و زنان شجاع و صبور و از همه اقشار اگر می خواهیم در جهان صلح را تجربه کنیم توصیه ها توجه کنم .

آئین گرامیداشت روز«جهانی صلح» با حضور دکتر علی اصغر جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دکتر پیروز حناچی شهردار تهران، دکتر حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، دکتر علی عزتی رئیس انجمن هنرمندان خود آموخته کشور و جمعی از سفرای کشورهای سوئیس، ویتنام، افغانستان، اندونزی و نماینده صلیب سرخ جهانی در تهران، رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل در ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی وزارت امور خارجه، جمعی از انجمن های دوستی ایران و سایر کشورها، مجمع جهانی صلح اسلامی، و جمعی از دانشجویان خارجی و روسای موزه های کشور در مرکز همایش های بین المللی موزه انقلاب اسلامی  و دفاع مقدس عصر روز شنبه 30 شهریورماه 98 برگزار شد.کلمات کلیدی


captcha