بحران يك زن- مادر- همسر
تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت: 21:25:48


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ca273ef2a85c68dcb745167017e104d1.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/222396fb8ded1e679e62a40baab80a86.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/e566c8b34bf425272feb9a128ad91c6a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehi


کد خبر : 44806 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۲۱:۴۳                 سینما

یادداشتی بر مستند جمیله

بحران يك زن- مادر- همسر


ترسيم پرتره اي از يك زن بحران زده که به شكلي تدريجي با چرايي و چگونگي بحران زندگي اش آشنا مي شود


بحران يك زن- مادر- همسر

بحران يك زن- مادر- همسر
52 دقیقه / 1398
کارگردان: محمدباقر شاهين - پژوهشگر: محمدباقر شاهين -  فیلمبردار: ضيا حاتمی - صدابردار: احمد صابری - تدوینگر: بابک حيدری
مستند "جميله" ساخته محمدباقر شاهين به ترسيم پرتره اي از يك زن بحران زده مي پردازد. سوژه اي كه مخاطب به شكلي تدريجي با چرايي و چگونگي بحران زندگي اش آشنا مي شود و همين روند كمك مي كند تا آنچه برجسته مي شود؛ در وهله اول يك انسان درگير بحران باشد و بعد هويت، نژاد، خاستگاه و جغرافياي خاص او مورد توجه قرار بگيرند. اين شيوه مواجهه با سوژه موجب شده تا علاوه بر همراهيِ بدون پيش داوري با جميله، ذهن مخاطب در پي يافتن پاسخ براي علامت سوال هاي پيرامون اين زن و موقعيت بحراني اش به تكاپو بيفتد.  حاصل واداشتن مخاطب به اين كنكاش ذهني، نوعي همراهي موشكافانه با اثر و بخصوص توجه و تأمل بر جزئياتي است كه مي توانند اين پرسش ها را پاسخ دهند. نهايتاً با رسيدن به جواب هايي كه فيلمساز براي اين علامت سوال هاي منطقي در دست داشته و مسيري كه براي رسيدن مخاطب به نقطه مورد نظر طراحي كرده، آنچه اتفاق مي افتد تعميق پاسخ ها در ذهن مخاطب است. فيلمساز با انتخاب قالب روايي نريشن؛ به عنوان مدخل ورود به اثر، به نوعي مخاطب را رو در رو با حس و حال جميله و آداب روزمره زندگي او مواجه مي كند. زني كه كارهاي روزانه زندگي و نگهداري از دو فرزند كوچكش را انجام مي دهد البته با همراهي شوهر.  فيلم به شكلي تدريجي و غير مستقيم، با تكيه بر نشانه ها و كدهايي در باب موقعيت غير عادي جميله پيش مي رود تا اينكه يك ربع پس از آغاز، به شكل مستقيم از چرا و چگونگي بحران زندگي اش به عنوان يك زن- مادر- همسر مي گويد. در چنين شرايطي؛ يعني پس از بسط و تعميق موقعيت جميله در ذهن مخاطب، وقتي شناسنامه اي براي او به عنوان يك زن- مادر-همسر سوري و درگير تبعات جنگ، ارائه مي شود بيش از هر چيز جنگ در مفهوم ذاتي آن و انسان به تعبير اصيل آن مورد توجه قرار مي گيرد. فيلمساز در مستند "جميله" تلاش كرده علاوه بر روزانه نگاري زني بحران زده در شهر-ر وستايي جنگ زده، تصويري موجز و شناسنامه دار از جغرافياي مورد نظر و شرايط حاكم بر اتمسفر اين منطقه فروپاشيده ارائه دهد تا بستر جاري شدن قصه زندگي اين زن بدون هويت يا انتزاعي نشود.
به همين دليل مجموعه اي از خرابه ها، ويرانه ها، متروكه ها و عدم وجود امكانات، به عنوان رنگ آميزي بستر موقعيت جميله به تصوير درآمده اند كه همگي كاركرد خود را در بسط موقعيت او پيدا مي كنند. موقعيت زني قرباني كه نمي داند تاوان چه چيزي را پس مي دهد؟
در ادامه نيز ترسيم تصويري از كانون خانواده اين زوج و والدينشان و ثبت لحظات صميميت، درگيري و اميدها و نااميدي هاي آنها كمك مي كند تا موقعيت بحراني و نگراني ها و تشويش هاي اين زن به شكلي حسي به مخاطب منتقل شوند. چنين جزئياتي دست به دست هم مي دهند تا در نهايت وقتي فيلمساز شانس همراهي با جميله براي رفتن زير تيغ جراحي را پيدا مي كند، ثبت كننده تصاويري بكر و در عين حال پراسترس براي مخاطب باشد. مخاطبي كه خود را مواجه با سويه اي تكان دهنده از واقعيت مي بيند كه لزوماً هميشه پايان خوشي ندارد. محمدباقر شاهين در مستند "جميله" در عين پرداختن به يك بحران فردي كه ريشه اي خارج از اختيار يك فرد دارد، جنگ را در مفهوم عام و خاص آن مورد نقد قرار مي دهد. نقدي كه پس از كپشن سياه پاياني فيلم، به تدريج در ذهن مخاطب جوانه زده و در لايه هاي عميق وجودش ريشه مي دواند. اين همان پرسشي است كه هنوز هم پاسخ دقيقي براي آن يافت نشده: به راستي قربانيان جنگ ها در طول اعصار مختلف، تاوان چه چيزي را پس مي دهند؟
 
سحر عصرآزادکلمات کلیدی


captcha