حقانیت مردم ایران در برابر دشمنان با مستندات موجود درموزه انقلاب اسلامی کاملا مشهود است