معاون سیمای رسانه ملی:در مجموعه صنعت کشور اتفاقات بسیار خوبی را شاهد هستیم