عقب نشینی جداره های تاریخی خیابان ولی عصر (عج)، وحدت اسلامی و شوش منتفی شد