پست نخستین مجری ساماندهی حمل و نقل بار در تهران شد
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت: 16:18:16