نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان در تبریز فرصتی برای جذب سرمایه‌های راکد است