اگر تلاش‌های سردار سلیمانی نبود شما امروز در لندن امنیت نداشتید/ اقدام ایران در حمله به پایگاه نظامی آمریکا، دفاع مشروع بود